ႏိုင္ငံအတြင္း၌ MPT ဆင္းမ္ကတ္ အသံုးျပဳေနသူ အေရအတြက္ ၁၆ သန္းရိွ

IMG_9359.jpg

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း (MPT) ၏ မုိဘုိင္း ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို အသံုးျပဳေနသူ အေရအတြက္မွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတုိင္းအတာျဖင့္ ၁၆ သန္းအထိ ရိွလာၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရး၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရရိွသည္။

၂၀၁၅၊ ၾသဂုတ္လဆန္းပိုင္း တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး၌ MPT ဆင္းမ္ကတ္ကို သံုးစဲြေနသူ စုစုေပါင္း ၁၄ သန္းခန္႔ရိွခဲ့ရာမွ ရက္သတၱ ပတ္ ခုနစ္ပတ္အတြင္း ၂ သန္းနီးပါး တိုးတက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

MPT အေနျဖင့္ တစ္လလွ်င္ ဆင္းမ္ကတ္ အေရအတြက္ ဆယ္ သိန္းကို ေဈးကြက္အတြင္း ျဖန္႔ခ်ိေပးေနျခင္းျဖစ္ၿပီး တစ္ဦးခ်င္း မုိဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳမႈ တုိးတက္ လာေနျခင္းေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ အ ခ်ိန္ကာလအနည္းငယ္အတြင္း မုိဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳႏႈန္း ျမင့္တက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ တာဝန္ရိွသူ တစ္ဦးက ဆုိသည္။

ယခု လက္ရိွ ျပည္တြင္း၌ အသံုးျပဳေနေသာ MPT ဆင္းမ္ကတ္ ၁၆သန္းတြင္ GSM, WCDMA, CDMA 800 MHz,  CDMA  450 MHz အမ်ဳိးအစားမ်ား  ျဖစ္ၾကသည္။

ထို႔အျပင္ မုိဘိုင္းအင္တာနက္ အသံုးျပဳမႈသည္လည္း ေန႔စဥ္ျမင့္ တက္လ်က္ရိွၿပီး တစ္ရက္လွ်င္ မုိဘိုင္းအင္တာနက္ အခ်က္အလက္သံုးစဲြသည့္ ပမာဏမွာ 1024 GB (44TB) ခန္႔ ရိွေၾကာင္း MPT မွ ဒုတိယ အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ  ဦးခင္ေမာင္ထြန္းက ေျပာသည္။

ယခုလက္ရိွအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ မုိဘိုင္းဆင္းမ္ကတ္ အသံုးျပဳေနမႈ အေရအတြက္မွာ သန္း၃၀ ေက်ာ္ရိွလာၿပီ ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံျခား ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီႏွစ္ခု၏ ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို အသံုးျပဳေနသူ အေရအတြက္မွာ စုစုေပါင္း ၁၄ သန္းေက်ာ္ရိွလာၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။