ကယ္ဆယ္ေရးဌာနမ်ားတြင္ Ytalk ျဖင့္ အခမဲ့ ဖုန္းေခၚဆိုျခင္း မိသားစုမ်ား အေျခတက်ျဖစ္သည့္အထိ ရည္ရြယ

11224630_487992558033830_6211272761937869445_n.png

ကယ္ဆယ္ေရး ဌာနမ်ားတြင္ Ytalk ျဖင့္ အခမဲ့ ဖုန္းေခၚဆိုျခင္းကို မိသားစုမ်ား အေျခတက် ျဖစ္သည့္အထိ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း VMG Telecom မွ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ မစမိုင္းလ္က ေျပာသည္။

အခမဲ့ေခၚဆိုႏိုင္သည့္ႏိုင္ငံ သတ္မွတ္မထားေၾကာင္း၊ ေနရာအေပၚမူတည္၍ ေခၚဆိုသည့္ႏိုင္ငံမ်ား ကြာျခားသြားေၾကာင္း သိရသည္။

“ဘယ္ေနရာေတြေပးလဲ ဆိုေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ဆိုရင္ အေမရိကားကို ေရာက္ေနတဲ့သူမ်ားတယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္ဆို အေမရိကားကို ဦးစားေပးၿပီးလုပ္တယ္။ တခ်ိဳ႕ ပုသိမ္နားနီးတဲ့ေနရာေတြဆို မေလးရွားမွာ သြားအလုပ္လုပ္တာေတြ မ်ားတယ္။ အဲ့လိုမ်ိဳးေပါ့။ အစ္မတို႔ ႏိုင္ငံကို မသတ္မွတ္ထားဘူး ဆိုတာက သတ္မွတ္ထားရင္ အဲ့ဒါ အလွဴ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ အဲ့ဒါကို မကန္႔သတ္ဘဲနဲ႔ ထားတာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း တစ္ေနရာတြင္ ဖုန္းေလးလုံးစီထားရွိေၾကာင္း၊ ယင္းကို အလွည့္က်ဆက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေရေဘးသင့္ေနရာေတြမွာ ဖုန္းေတြ ထားေပးထားတယ္။ အဲဒီဖုန္းကေနၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံျခားမွာရွိတဲ့ သူတို႔ မိဘေတြ၊ ေဆြမ်ိဳးေတြကုိ မိနစ္အကန္႔အသတ္မရွိ ဆက္လို႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဖုန္းေတြကိုေတာ့ ကယ္ဆယ္ေရး စခန္းေတြမွာ ထားထားေပးတယ္” ဟု ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

အမ်ားဆံုးအေနျဖင့္ တစ္နာရီဆက္တိုက္ ေျပာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ Donation ကာလကို အေျခတက် ျဖစ္သြားသည္အထိ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။