Acer Aspire R3-131T Notebook

Acer-Aspire-R3-131T-Notebook-TD-Online-Poduct-2015Sep16.jpg

Acer Aspire R3-131T Notebook တြင္ Intel Pentium N3700 Quad Core  1.6GHz  Processor ႏွင့္  Memory  4GB DDR3L ထည့္သြင္း အသံုးျပဳထားသည္။ ဂရပ္ဖစ္ပိုင္းအ
တြက္ Intel HD Graphics အသံုးျပဳထားၿပီး အခ်က္အလက္သိမ္းဆည္းရန္အတြက္ 500GB HDD ပါဝင္သည္။ မ်က္ႏွာျပင္မွာ ၁၁.၆ လက္မက်ယ္ဝန္းၿပီး  Muliti-touch HD LCD အမ်ိဳးအစား ျဖစ္သည္။ Windows  8.1 Single Language Operating System ကို အသံုးျပဳထားသည္။ Acer Nplify 802.11 ac , Bluetooth, Acer Crystal Eye HD Camera, USB 2.0, 3.0, HDMI, GBLAN, Card Reader မ်ား ေထာက္ပံ့ပါဝင္သည္။ 4 cell Li-Prismatic battery ကို အသံုးျပဳထားသည္။ ေရႊလမင္း နဂါးကုမၸဏီလီမိတက္ ဖုန္း – ၂၂၇၇၈၁ ၌ ဆက္သြယ္ဝယ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။