ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအား ေျခရာခံႏုိင္မည့္ စနစ္ ျပည္တြင္း၌ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ စီစဥ္

IMG_2663.jpg

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သြားရာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားအား ေျခရာခံသိရွိႏိုင္သည့္စနစ္ (Tracking System) အား ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း VMG Telecom မွ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ မစမိုင္းလ္က ေျပာသည္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သြားရာ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ညႊန္ျပေပးထားမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို နာရီတိုင္းသိရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

“အင္တာနက္နဲ႔ ခ်ိတ္ထားမယ္။ Tracking System က ဘာျဖစ္သြားလဲဆိုေတာ့ ဒီကားကို Track လုပ္ၿပီး ေတာက္ေလွ်ာက္ လိုက္မယ္။ ဒီကားက ကီလို ၂၀ ထက္ပိုၿပီး ေမာင္းေနသလား၊ အဲ့လိုေမာင္းေနရင္ Base လုပ္ထားတဲ့ ေနရာကေနသိမယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒီကားက ဧရိယာ ရွစ္မိုင္၊ ဆယ္မိုင္ သတ္မွတ္ထားတယ္ဆိုရင္ သတ္မွတ္ထား တာထက္ ေမာင္းတာေက်ာ္ သြားတယ္ ဆိုရင္ အဲဒါေတြ အားလံုး record ကို နာရီတိုင္းမွာေတာက္ ေလွ်ာက္သိေနမယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးကို Server မွၾကည့္႐ႈႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါေဆာင္ရြက္ခ်က္အတြက္ ဘတ္စ္ကားဆိုင္ရာ အသင္းအဖြဲ႕အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ညွိႏိႈင္းေနေၾကာင္း၊ တကၠစီ ပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္လည္း ညွိႏိႈင္းေနေၾကာင္း သိရသည္။

“အစ္မတို႔ဆီမွာ ပစၥည္းေတြအကုန္လံုးရွိၿပီးသား။ အားလံုးက လုပ္ဖို႔ပဲလိုတယ္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔အတြက္ သက္ဆိုင္ရာတခ်ိဳ႕နဲ႔ ညွိႏိႈင္းေနတယ္” ဟု ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

တကၠစီယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္မွာ တကၠစီအေရအတြက္ အနည္းအမ်ား ပိုင္ဆိုင္သည့္အေပၚမူတည္၍ ႏႈန္းထားသတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါဝန္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအေနျဖင့္ ဝန္ေဆာင္ခကို လစဥ္ေၾကးပံုစံျဖင့္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဝန္ေဆာင္ခကို လတ္တေလာတြင္ ညွိႏိႈင္းေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။