၁၀ ေဒၚလာျဖင့္ 3GB data သံုးႏိုင္မည့္ Mi Mobile ကို Xiaomi မိတ္ဆက္

12043009_10153207281252825_1813865083708816188_n.jpg

Xiaomi သည္ Mi Mobile ဟုေခၚေသာ မိုဘိုင္းဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုကို မိတ္ဆက္ကာ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းထဲသို႔ ဝင္ေရာက္မည့္ ပထမဦးဆံုးေျခလွမ္းတစ္ရပ္ကို စတင္လိုက္သည္။

အဆိုပါ ဝန္ေဆာင္မႈကို Xiaomi က MVNO ဟုေခၚေသာ Mobile Virtual Network Operator အေနျဖင့္ တ႐ုတ္ေစ်းကြက္တြင္သာ စတင္ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ၿပီး လစဥ္ေၾကး ၅၉ ယြမ္ေပးသြင္း႐ံုျဖင့္ 3GB data သံုးစြဲႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

Xiaomi Mi Mobile ကို အစီအစဥ္ ႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ စတင္မည္ျဖစ္ၿပီး ပထမအစီအစဥ္မွာ China Unicom ၏ ကြန္ရက္ကို အသံုးျပဳျခင္း ျဖစ္သည္။ စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္တြင္ Mi.com ၌ စတင္ေရာင္းခ်မည့္ Mi Mobile သည္ ဖုန္းေခၚဆိုျခင္း၊ message ေပးပို႔ျခင္းႏွင့္ မိုဘိုင္းအခ်က္အလက္ အသံုးျပဳျခင္းတို႔ကို prepaid အေနျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဖုန္း တစ္မိနစ္ ေခၚဆိုျခင္း၊ SMS တစ္ေစာင္ ေပးပုိ႔ျခင္းႏွင့္ 1MB data သံုးစြဲျခင္းတို႔အတြက္ ၀.၁၀ ယြမ္ က်သင့္မည္ ျဖစ္သည္။

ဒုတိယအစီအစဥ္မွာ China Telecom ကြန္ရက္ကို အသံုးျပဳျခင္း ျဖစ္သည္။ အလြန္နည္းပါးသည့္ လစဥ္ေၾကးျဖင့္ သံုးႏိုင္မည့္ ၎အစီအစဥ္တြင္ 3GB data ျဖင့္ သံုးစြဲႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ဒုတိယအစီအစဥ္ကို ေအာက္တိုဘာလမွ စတင္မည္ဟု သိရသည္။

Ref: GSMArena