ျမန္မာႏွင့္တ႐ုတ္ ဆက္သြယ္ႏိုင္မည့္ ႏိုင္ငံတကာ ေရေအာက္ ဖုိက္ဘာေကဘယ္ ဆက္ေၾကာင္း တစ္ခုကုိ China Unico

12031587_10205097700463248_7809014547072817640_o.jpg

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအၾကား ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္စနစ္ တည္ေဆာက္ရန္ အတြက္ ေရေအာက္ ဖုိက္ဘာ ေကဘယ္ႀကိဳး တည္ေဆာက္မႈကို ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီး ဌာနမွ စံုစမ္းသိရသည္။

အထက္ပါ တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအၾကား သြယ္တန္းမည့္ ႏိုင္ငံတကာ ေရေအာက္ဖုိက္ဘာ ေကဘယ္ တည္ေဆာက္မႈသည္ နယ္စပ္ေဒသမ်ား၏ အင္တာနက္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ မုိဘိုင္းဖုန္းဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ အသံုးျပဳျခင္း ပိုမို ျမင့္တက္လာေစရန္ အတြက္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း အဆုိပါ ဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအၾကား ႏိုင္ငံတကာ ေရေအာက္ေကဘယ္ သြယ္တန္းမႈကို ယင္းႏုိင္ငံ၏ China Unicom ကုမၸဏီက ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္ တည္ေဆာက္မႈၿပီးစီးမည္ကို ယခုလတ္တေလာတြင္ ေျပာဆုိႏုိင္ေသးျခင္း မရိွေၾကာင္း အထက္ပါဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရိွသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။