I Love Brother Photo Contest ဆုခ်ီးျမႇင့္ပြဲ အခမ္းအနား

I-Love-1.jpg
I-Love-2.jpg
I-Love-3.jpg
I-Love-4.jpg

I Love Brother Photo Contest ဆုခ်ီးျမႇင့္ပြဲအခမ္းအနားကုိေတာ့ စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္က တပ္မေတာ္ခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ICT Fair ၏ Brother Promotion Area မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။