Mathemania Puzzle Contest 2015

Mathe-1.jpg
Mathe-2.jpg
Mathe-3.jpg
Mathe-4.jpg

Horizon International Schools မွ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ Mathemania Puzzle Contest 2015 ကုိေတာ့ စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္က
Horizon ႐ႈခင္းသာ ေက်ာင္းခြဲမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။