blogswarm

Blogswarm ဆိုသည္မွာ တူညီသည့္ သတင္းေဆာင္းပါးေပၚတြင္ blogger ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာက ထင္ျမင္သံုးသပ္ခ်က္ေပးသည့္ အေျခအေနတစ္ခု ျဖစ္သည္။ Blogswarm သည္ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားႏွင့္ နာမည္ေက်ာ္မီဒီယာတို႔၏ တစ္ေန႔တာ လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုး အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္လာႏိုင္သည္။