အႀကီးမားဆံုးစိန္ေခၚမႈမွာ အေျခခံ အေဆာက္အဦ တည္ေဆာက္ျခင္းဟု ေအာ္ပေရတာမ်ားေျပာၾကား

11893830_854820511298903_8809911118033485380_o.jpg

ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္မ်ား တစ္ႏိုင္ငံလံုး ျဖန္႔ၾကက္ႏိုင္ရန္ အတြက္ အႀကီးမားဆံုး စိန္ေခၚမႈမွာ အေျခခံအေဆာက္အဦ တည္ေဆာက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေအာ္ ပေရတာမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္က က်င္းပေသာ Myanmar Connect 2015 အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

“ႏိုင္ငံတစ္၀န္းလံုး ကြန္ရက္ျဖန္႔ၾကက္ႏိုင္ဖို႔က အေျခခံအေဆာက္အဦ တည္ေဆာက္ျခင္းပါပဲ။ အဲဒါက ကြ်န္ေတာ္တို႔အတြက္ အႀကီးမားဆံုး စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ပါ။ ဒါက ျမန္မာ တစ္ႏိုင္ငံတည္းမွာပဲ မဟုတ္ပါဘူး။ တစ္ျခားႏိုင္ငံေတြမွာလည္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အာဖရိကႏိုင္ငံ တစ္ခုမွာလည္း အလားတူစိန္ေခၚမႈမ်ိဳး ျဖစ္ခဲ့တယ္” ဟု Ooredoo Myanmar ၏ CEO ျဖစ္သူ Mr.Rene Meza ကေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ အဓိကက်ေသာ စိန္ေခၚမႈမွာ အေျခခံအေဆာက္အဦဟု Telenor Myanmar ၏ CEO ျဖစ္သူPetter Furberg ကလည္း ေျပာၾကားသည္။

“အဓိကစိန္ေခၚမႈေတြကေတာ့ ေအာ္ပေရတာေတြမွာ အတူတူပါပဲ။ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက လက္ရွိမွာ အႀကီးမားဆံုးကြန္ရက္ဆိုေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ကြန္ရက္ကို ထပ္မံ တိုးခ်ဲ႕ဖို႔လုပ္တဲ့အခါ အခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီး ႀကံဳရပါတယ္။ အဲဒါက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာတင္ မဟုတ္ပါဘူး။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာလည္း ႀကံဳရပါတယ္”ဟု MPT/KDDI/Sumitomo Corporation တို႔၏ Joint Operation CEO ျဖစ္သူ Mr.Takashi Nagashima ကေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာေလးခု ထားရွိမည္ဟု ေၾကညာထားၿပီး ျပည္ပမွ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ ႏွစ္ခုႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာ တစ္ခုတို႔ကို လိုင္စင္ ေပးအပ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။

တယ္လီကြန္းေအာ္ပေရတာ လုပ္ငန္းဆိုသည္မွာ Fixed Lines ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ မိုဘိုင္း ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း အပါအဝင္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ား အားလံုးကို အျပည့္အဝ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိမည့္ အေနအထားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိ အဆိုပါ တယ္လီကြန္း ေအာ္ပေရတာလုပ္ငန္းမ်ားကို MPT, Telenor ႏွင့္ Ooredoo တို႔က လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။