အဘိဓမၼာ၊ ဓမၼစၾကာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ တ႐ုတ္စာႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာ ဘာသာရပ္မ်ဳိးစုံ သင္တန္းမ်ားအတြက္ သင္တá€

အဘိဓမၼာ၊ ဓမၼစၾကာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ တ႐ုတ္စာႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာ ဘာသာရပ္မ်ဳိးစုံ သင္တန္းမ်ားအတြက္ သင္တန္းသားမ်ား ေခၚယူလ်က္ရွိေၾကာင္း ဆႏၵာဓိကာ႐ံုေက်ာင္းတုိက္မွ သိရသည္။

တကၠသုိလ္ဝင္တန္းႏွင့္ တကၠသုိလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီးေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ အဘိဓမၼာ၊ ဓမၼစႀကၤာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ တ႐ုတ္စာႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာ ဘာသာရပ္မ်ဳိးစုံ ၄၅ ရက္ၾကာ ပညာဒါနသင္တန္းမ်ားကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္တြင္ စတင္သင္ၾကားမည္ျဖစ္ၿပီး စိတ္၀င္စားသူ မည္သူမဆုိ ဒီဇင္ဘာလ ၂၅ ရက္ ေနာက္ဆုံးထား၍ ေက်ာင္းတုိက္သုိ႔ အုပ္ထိန္းသူႏွင့္အတူ ကုိယ္တုိင္လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ တက္ေရာက္လုိသူမ်ားအေနျဖင့္ ဆႏၵာဓိကာ႐ံု ေက်ာင္းတုိက္၊ ေရႊျမယာ ခေရပင္မွတ္တုိင္၊ ေအာင္သုခလမ္း၊ ေရႊျမယာေက်းရြာ၊

မုိင္တုိင္(၄၂)၊ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ဖုန္း – ၀၉၄၉၃၀၉၁၃၄၊ ၀၉-၉၇၂၁၇၀၃၄၂ ဆရာေက်ာ္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း၊ အမွတ္(၆၆၂) သမုိင္းေစ်းဘူတာ(၅)လမ္း၊ သမုိင္း(၁) ရပ္ကြက္၊ မရမ္းကုန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ဖုန္း- ၀၉-၄၂၁၀၀၉၀၉၁၊ ၀၉-၇၉၉၈၇၈၁၁၂ သုိ႔ဆက္သြယ္ေမးျမန္း စံုစမ္းႏုိင္သည္။