ေကာ္ဖီႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ေ၀ါဟာရ အေခၚအေဝၚမ်ား

coffee-vocab_BC_British-Council_Lesson_2015Sep09.jpg

ေကာ္ဖီသည္ ကမၻာေပၚရွိလူႀကိဳက္ အမ်ားဆံုးေသာ ေသာက္ဖြယ္ရာ အရည္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ ဤ vocabulary သင္ခန္းစာတြင္ ေကာ္ဖီႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ေ၀ါဟာရမ်ားကို ေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

Caffeine (ကဖိန္းဓာတ္)

ေကာ္ဖီေစ့၌ပါရွိေသာ ဗဟိုအာ႐ံုေၾကာစနစ္ႏွင့္ ကိုယ္ခႏၶာ၏ ဇီဝတြင္း ျဖစ္ပ်က္မႈမ်ားကိုႏိုးႂကြေစေသာ ဓာတုဓာတ္ေပါင္း။

caffe’ Americano (ေကာ္ဖီ အေမရိကာႏုိ)

ေကာ္ဖီၾကမ္း ပ်စ္ပ်စ္ခါးခါးတြင္ ေရေႏြးထည့္၍ေဖ်ာ္ေသာ ေကာ္ဖီအမ်ိဳးအစား။

caffe’ macchiato

caffe’ macchiato ကို တစ္ခါတစ္ရံ espresso macchiato ဟုလည္းေခၚပါသည္။ ၎သည္ ေကာ္ဖီၾကမ္း ပ်စ္ပ်စ္ခါးခါးကို ႏို႔အနည္းငယ္ ေရာထားျခင္း ျဖစ္ သည္။  အီတလီ ဘာသာစကား အရ macchiato ၏ တိုက္႐ိုက္ အဓိပၸာယ္မွာ အေရာင္တင္ထားေသာ ေကာ္ဖီ (သို႔) ႏို႔အနည္းငယ္ပါေသာ ေကာ္ဖီဟု အဓိပၸာယ္ ရပါသည္။

cappuccino (ကာပူခ်ီႏို)

Cappuccino သည္ အီတလီေကာ္ဖီ ျဖစ္ပါသည္။  အစဥ္အလာအားျဖင့္ ၎ကို ေကာ္ဖီၾကမ္း ပ်စ္ပ်စ္ခါးခါး၊ ႏြားႏို႔ပူပူႏွင့္ ေပါင္းထားေသာ ႏြားႏို႔ အျမႇဳပ္ တို႔ျဖင့္ ေဖ်ာ္ပါသည္။

coffee beans (ေကာ္ဖီေစ့မ်ား)

ေကာ္ဖီပင္မွရရွိေသာ အေစ့ျဖစ္ပါသည္။ ၎ကို မွည့္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ခူး၊ ျပဳျပင္ၿပီး အေျခာက္လွမ္းပါသည္။

black coffee (ဘလက္ေကာ္ဖီ)

Black coffee ဆိုသည္မွာ မလိုင္ေရာႏို႔ပါ ထည့္ထားျခင္းမရွိေသာ ေကာ္ဖီကိုေခၚပါသည္။

decaffeinated coffee (ကဖိန္းဓာတ္မပါေသာေကာ္ဖီ)

Decaffeinated coffee ဆိုသည္မွာ ေကာ္ဖီအေစ့မ်ားက ကဖိန္းဓာတ္မ်ားဖယ္ရွားရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ခံယူၿပီးသား ေကာ္ဖီျဖစ္ပါသည္။ Decaf ဟုလည္း အတိုေခၚၾကပါသည္။

drip coffee (စစ္ထားေသာေကာ္ဖီ)

၎ကို filtered coffee ဟုလည္း ေခၚပါသည္။ အစစ္ (filter) တစ္ခုထဲမွထည့္ထားေသာေလွာ္ၿပီး အမႈန္႔ ႀကိတ္ထားသည့္ ေကာ္ဖီေစ့မ်ား အေပၚမွ ေရကို ေလာင္းထည့္ျခင္းျဖင့္ ရရွိေသာ ေကာ္ဖီျဖစ္ပါသည္။

Espresso (ေကာ္ဖီၾကမ္း ပ်စ္ပ်စ္ခါးခါး)

ျပင္းၿပီးနက္ေမွာင္ေသာေကာ္ဖီျဖစ္ပါသည္။ ႏုမႈန္႔ေနေအာင္ႀကိတ္ထားသည့္ ေကာ္ဖီေစ့မ်ားထဲကို ဖိအားေပးထားသည့္ ဆူလုနီးပါး ရွိေသာ ေရပမာဏ အနည္းငယ္ကို အရွိန္ျဖင့္ ျဖတ္သန္းေစျခင္းျဖင့္ရရွိေသာ ေကာ္ဖီ ျဖစ္ပါသည္။

flat white

Flat white သည္ ၁၉၇၀-၁၉၈၀ ဝန္းက်င္ခန္႔တြင္ နယူးဇီလန္ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမ်ား၌ တီထြင္ခဲ့ေသာ ေကာ္ဖီတစ္မ်ဳိး ျဖစ္ပါသည္။ Espresso တစ္ေအာင္စ (သို႔) ႏွစ္ေအာင္စအေပၚသို႔ microfoam (အလြန္ေသးငယ္ေသာ အျမႇဳပ္) ဟုေခၚေသာ အလြန္ ေသးငယ္သည့္ ေလပူေပါင္းေလးမ်ား ပါရွိၿပီး ေႂကြေရာင္ထၿပီး ကတၱီပါကဲ့သုိ႔ ႏူးညံ့သည့္ ေပါင္းခံထားသည့္ ႏို႔ကို ေလာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ ရရွိေသာ ေကာ္ဖီျဖစ္ပါသည္။

instant coffee (အသင့္ေသာက္ေကာ္ဖီ)

Instant coffee သည္ ေပ်ာ္၀င္ႏိုင္ေသာအမႈန္႔အျဖစ္ ျပဳျပင္စီမံထားေသာေကာ္ဖီမႈန္႔ (သို႔) ေရေႏြးထဲတြင္ ျမန္ျမန္ေပ်ာ္ႏိုင္ေသာ ခဲေသြ႕ (freeze-dried) ထားေသာ အမႈန္႔ခဲမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ့္ေကာ္ဖီ ကိုယ္ ေဖ်ာ္မေသာက္လုိေသာ သံုးစဲြသူမ်ား အဆင္ေျပေစေရးအတြက္ တီထြင္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Latte

ေကာ္ဖီၾကမ္း ပ်စ္ပ်စ္ခါးခါးကို ေပါင္းခံထားေသာ ႏို႔ႏွင့္ေဖ်ာ္ထားေသာ ေကာ္ဖီျဖစ္ပါသည္။

long black

Long black ေကာ္ဖီသည္ espresso ၂ ေအာင္စကို ေရေႏြးထဲသို႔သြန္ထည့္ျခင္းမွ ရလာေသာေကာ္ဖီ ျဖစ္ပါသည္။

mocha

ပ်စ္ႏွစ္ၿပီးအနံ႔စူးရွေသာ ထူးကဲသည့္အာေရဗ် ေကာ္ဖီ (သို႔) ႏို႔၊ သၾကားႏွင့္ ကိုကိုး အရသာမ်ား ထည့္ထားေသာ ေကာ္ဖီကို ေခၚျခင္းျဖစ္ပါသည္။

skinny coffee

မလိုင္ထုတ္ၿပီးသား ႏြားႏို႔ျဖင့္ေဖ်ာ္ထားေသာ ေကာ္ဖီကို ေခၚျခင္းျဖစ္ပါသည္။

white coffee

အဂၤလိပ္စကားေျပာေသာတိုင္းျပည္အမ်ားစုတြင္ white coffee ဆိုသည္မွာ ပံုမွန္ေကာ္ဖီၾကမ္းစစ္စစ္ကို ႏို႔၊ မလိုင္ (သို႔) တျခား ႏို႔၊ မလိုင္ အစားထိုး အမႈန္႔မ်ားျဖင့္ ေဖ်ာ္ထားေသာ ေကာ္ဖီျဖစ္ပါသည္။

(ဒီေကာ္ဖီကိုပဲ US ရွိ New York ေဒသမွာ “coffee light” လို႔ေခၚၾကၿပီး New England ေဒသမွာေတာ့ “coffee with milk” (သို႔) “regular coffee” လို႔ေခၚၾကပါတယ္။)

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိသည့္ ေကာ္ဖီႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေခၚအေဝၚမ်ား၊ အမ်ိဳးအစားမ်ားအား သင္သိပါသလား။

Myenglishpages.com မွ Coffee Vocabulary ကို ကိုးကားဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။