ကြန္ပ်ဴတာမ်ားက ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ ရလဒ္ကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္းမရိွဟု OECD ေျပာၾကာ

11200796_10153192561587825_5236452668760235144_n.jpg

ေက်ာင္းသံုး ကြန္ပ်ဴတာမ်ားႏွင့္ စာသင္ခန္း နည္းပညာမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္း မရိွေၾကာင္း OECD ၏ ကမ႓ာလံုးဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈတစ္ရပ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေလ့လာခ်က္တြင္ ေက်ာင္းမ်ား၌ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားကို မၾကာခဏ အသံုးျပဳျခင္းသည္ ရလဒ္က်ဆင္းမႈႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရိွေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

OECD ၏ ပညာေရးဒါ႐ိုက္တာ အင္ဒရီစ္ ရွလိုင္ခ်ာက ေက်ာင္းသံုးနည္းပညာသည္ လြဲမွားသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ပိုမိုျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း ဆိုခဲ့သည္။

ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား အျပဳအမူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ျဖစ္သူ တြမ္ဘန္းနက္က ဆရာမ်ားသည္ ေက်ာင္းသံုးကြန္ပ်ဴတာမ်ားေၾကာင့္ အံ့အားသင့္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ဆိုခဲ့သည္။

OECD ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေက်ာင္းသံုး နည္းပညာသည္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ခန္႔ ပါဝင္ေသာ PISA ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံတကာ စာေမးပြဲရလဒ္မ်ား၌ သက္ေရာက္မႈရိွေၾကာင္း၊ အခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာအတြက္ အလြန္အမင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေသာ ပညာေရးစနစ္မ်ားသည္ စာဖတ္ျခင္း၊ သခ်ၤာႏွင့္ သိပၸံဘာသာရပ္အတြက္ PISA စာေမးပြဲရလဒ္မ်ားတြင္ သိသာျမင္သာေသာ တိုးတက္မႈမရိွေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

“အေရွ႕အာရွရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ အေကာင္းဆံုး ပညာေရးစနစ္ေတြကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ သူတို႔ရဲ႕ စာသင္ခန္းေတြမွာ နည္းပညာအသံုးျပဳမႈအေပၚ သတိထားေဆာင္ရြက္မႈေတြကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ Tablet ေတြနဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာေတြကို မၾကာခဏ သံုးစြဲတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ဟာ ေတာ္႐ံုသင့္႐ံု သံုးစြဲသူေတြထက္ ဆိုးရြားေလ့ရိွပါတယ္” ဟု မစၥတာ ရွလိုင္ခ်ာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေက်ာင္းမ်ား၌ ပညာေရးဆိုင္ရာ နည္းပညာအတြက္ ကမ႓ာတစ္ဝန္းမွ ႏွစ္စဥ္သံုးစြဲမႈသည္ စတာလင္ေပါင္ ၁၇.၅ ဘီလီယံ ရိွေၾကာင္း Gartner မွ နည္းပညာေလ့လာဆန္းစစ္သူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယူေက၏ ေက်ာင္းမ်ား၌ နည္းပညာသံုးစြဲမႈစရိတ္မွာ စတာလင္ေပါင္ သန္း ၉၀၀ ျဖစ္သည္။

ၿဗိတိန္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈအဖြဲ႕ (BESA) ကမူ အိုင္စီတီအတြက္ ေက်ာင္းမ်ား၏ ဘတ္က်က္မွာ စတာလင္ေပါင္ ၆၁၉ သန္း ျဖစ္ၿပီး ေဆာ့ဖ္ဝဲႏွင့္ ဒီဂ်စ္တယ္ content အတြက္ သံုးစြဲမႈ စတာလင္ေပါင္ ၉၅ သန္းရိွေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref: BBC