စြမ္းအင္သက္သာေသာ 6GB LPDDR4 RAM ကို Samsung ဖန္တီးေန

samsung-RAM-SH-9to5google-2015sept10.jpg

Samsung သည္ ကမၻာ့ပထမဆုံး 12gigabit LPDDR4 မိုဘိုင္း RAM ကို blog post တြင္ ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့သည္။

Samsung အေနျဖင့္ လက္ရွိထုတ္လုပ္ေနေသာ RAM မ်ားထက္ အရြယ္ေသးငယ္ၿပီး ထုတ္ကုန္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းတပ္ဆင္ရာတြင္ ေနရာလြတ္မ်ားစြာ ထြက္ေပၚလာၿပီး ပိုုမိုျမန္ဆန္ကာ စြမ္းေဆာင္ရည္ ေကာင္းမြန္ေသာခ်စ္ပ္မ်ား ထည့္သြင္းႏိုင္ရန္အတြက္ 20-nanometer နည္းပညာကို အေျခခံ ျပဳလုပ္ထားသည္။ Samsung ၏ 12gb LPDDR4 သည္လက္ရွိ 8 gigabit ထက္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမိုျမန္ဆန္သည္။ ၎တို႔သည္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမန္ဆန္သလို စြမ္းအင္သုံးစြဲမႈ သက္သာၿပီး မိုဘိုင္းဘက္ထရီ သက္တမ္းတာရွည္ခံျခင္းႏွင့္ ပိုမုိေသးငယ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းလာႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ လက္ရွိထုတ္ကုန္မ်ားအတြင္း 3GB RAM ေနရာတြင္ 6GB RAM ဝင္ဆံ့လာေစရန္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္း သြားမည္ျဖစ္သည္။

Samsung သည္ အဆိုပါ ခ်စ္ပ္မ်ားကို မ်ိဳးဆက္သစ္ စမတ္ဖုန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္ ရည္မွန္းထားသလို အျခားထုတ္ကုန္ မ်ားတြင္လည္း တိုးခ်ဲ႕အသုံးျပဳမည္ ျဖစ္သည္။

Ref : 9toGoogle