အလြန္ျမန္ဆန္ေသာ 5G ႀကိဳးမဲ့စနစ္ကို စမ္းသပ္ရန္ Verizon စီစဥ္

Verizon-Wireless-store-interior-SH-idownloadblog-2015sept9.jpg

Verizon ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီသည္ လာမည့္ ၁၂ လအတြင္း 5G သုိ႔မဟုတ္ ပၪၥမေျမာက္ မ်ိဳးဆက္ဟု အမည္ရေသာ နည္းပညာကုိ ျပင္ပပတ္ဝန္းက်င္တြင္ စမ္းသပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကုမၸဏီ၏ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ ဖန္တီးသူ အႀကီးအကဲ ေရာ္ဂ်ာဂါနာနီမွ အင္တာဗ်ဴးတစ္ခု၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဆက္လက္ၿပီး ၎ 5G နည္းပညာကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ စတင္၍ စီးပြားျဖစ္ လုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္ အဆင့္တစ္ခု၌ အသုံးျပဳရန္ ရည္မွန္းထားေၾကာင္း ဂါနာနီကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုရည္မွန္းခ်က္သည္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၌ 5G နည္းပညာစတင္ အသုံးျပဳရန္ လ်ာထားေသာ အခ်ိန္ထက္ အနည္းငယ္ေစာလ်က္ ရွိသည္။ Verizon ၏ စမ္းသပ္မႈမ်ားအရ လက္ရွိအသုံးျပဳေနေသာ 4G ကြန္ရက္ထက္ အဆ ၃၀ မွ ၅၀ ပိုမုိျမန္ဆန္သလို ေနအိမ္မ်ားတြင္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ Google Fiber မ်ားထက္လည္း ျမန္ႏႈန္းျမင့္ေၾကာင္း ဂါနာနီက ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ထို 5G နည္းပညာျဖင့္ “The Guardians of the Galaxy” ဇာတ္ကားကို ထုတ္ကုန္တစ္ခုမွ zip ျပဳလုပ္ပါက ၁၅ စကၠန္႔သာ ၾကာျမင့္မည္ ျဖစ္သည္။ ယခင္က ၎ဇာတ္ကားကို 4G ျဖင့္  zip ျပဳလုပ္လွ်င္ ၆ မိနစ္ ၾကာျမင့္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္5G ၏အျခားအက်ိဳး ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားစြာလည္း ရွိေသးသည္။ ၎တို႔မွာ ကြန္ရက္၏ အလိုက္သင့္ တု႔ံျပန္မႈမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာၿပီး တိုက်ိဳတြင္ ခြဲစိတ္မႈျပဳလုပ္ေနသည့္ လက္ေရြ႕လ်ားမႈမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ နယူးေယာက္မွ ၾကည့္႐ႈႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ 5G သည္ စြမ္းအင္ သုံးစြဲမႈကို သက္သာေစမည္ျဖစ္ကာ ထုတ္ကုန္မ်ားအေနျဖင့္ ယခင္ကထက္ ၁၀ ဆ တာရွည္ခံလာမည္ ျဖစ္သည္။ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားသည္ ပိုမိုႀကီးမားေသာ ပုိက္ျဖင့္ data မ်ားကို ပို႔လႊတ္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔မွသာ HBO ၏ “Game of Thrones” ကဲ့သုိ႔ နာမည္ေက်ာ္ ဇာတ္လမ္းတြဲကို သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာသူမ်ား ၾကည့္႐ႈႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။   

Ref : CNET