ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈေစ်းကြက္ကို ဖြင့္ထားျခင္းျဖစ္၊ လက္က်န္ေအာ္ပေရတာအေနျဖင့္ မည္á€

IMG_9807.gif

ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေစ်းကြက္ကိုဖြင့္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ေနာက္ဆံုးက်န္ရွိသည့္ ေအာ္ပေရတာတစ္ခုအေနျဖင့္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရ မည္ကိုသတ္မွတ္ထားျခင္းရွိ၊ မရွိႏွင့္ ပတ္သက္၍ “ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ၊ ျမန္ျမန္ၿပီးႏိုင္ရင္ ေစ်းကြက္ထဲမွာ ဝင္ၿပိဳင္ လို႔ရမယ္။ ၾကာေလေလ သူ႔အတြက္ အားသာခ်က္ေတြ ေလ်ာ့သြားၿပီးေတာ့ အားနည္းခ်က္ေတြ ျဖစ္လာမွာပဲ။ အဲဒီေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔က လုိက္ၿပီးေတာ့ Regulate လုပ္စရာမလိုဘူး။ တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြက လိုက္ၿပီးေတာ့ Regulator တို႔ Ministry တို႔က အရင္တုန္းက လုပ္ခဲ့တယ္။ အ့ဲအတြက္ေၾကာင့္မို႔ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ေနာက္က်ခဲ့တယ္။ အခုက ေစ်းကြက္ကို ဖြင့္ေပးလိုက္တာ။ ေစ်းကြက္ရဲ႕ Demand အတိုင္းလိုက္ၿပီးေတာ့ ေအာ္ပေရတာေတြက လုပ္ရမွာ” ဟု အထက္ပါတာဝန္ရွိသူကေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေအာ္ပေရတာေလးခုက ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ Telenor ၊ Ooredoo တို႔က ဝန္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိသည္။
ထပ္မံ၍ ရတနာပံုတယ္လီပို႔ ကုမၸဏီလီမိတက္က ျပည္တြင္းေအာ္ပေရတာတစ္ခုအေနျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ရတနာပံုတယ္လီပို႔ကုမၸဏီႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ ေအာ္ပေရတာ ညွိႏိႈင္းေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ရတနာပံုတယ္လီပို႔ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ၏ Head of Department ေဒၚနီလာေအး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။