ဖုန္းအား Polaroid ကင္မရာအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလဲ ေပးႏိုင္ေသာ Prynt Case

Prynt-Case.jpg
ဓာတ္ပုံမ်ား ႐ိုက္ကူးရျခင္းကို ႏွစ္သက္သူမ်ားအတြက္ ဓာတ္ပုံေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ႐ုိက္ကူးၿပီးေနာက္ hard copy ရယူထားေသာ ဓာတ္ပုံမ်ား တစ္ပုံမွ်ပင္ မရွိေၾကာင္း သတိျပဳလာ မိတတ္ၾကသည္။ သင့္အေနျဖင့္ ႐ိုက္
ကူးထားသည့္ ဓာတ္ပုံမ်ားကို လူမႈေရးမီဒီယာ ဆိုက္မ်ားသို႔ တင္သည့္အခါ ၿပီးၿပီးေပ်ာက္ေပ်ာက္ ျဖစ္သြားေလ့ ရွိသည္။
Prynt Case သည္ဖုန္းကို Polaroid ကင္မရာကဲ့သို႔ အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ ထုတ္ကုန္ျဖစ္သည္။ ၎ case ကို သုံးစြဲရသည္မွာလည္း ႐ိုးရွင္းလွၿပီး ဖုန္းတြင္ ပလပ္ထိုးသြင္းကာ စာ႐ြက္ထည့္သြင္းၿပီးေနာက္ ဓာတ္ပုံမ်ားကို ႐ိုက္ကူးႏိုင္သည္။ ဓာတ္ပုံမ်ား ႐ိုက္ကူးၿပီးသည့္ အခါတြင္လည္း ခ်က္ခ်င္း print ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၎ Prynt Case ကို၉၉ ေဒၚလာျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။
အဆိုပါ Prynt Case ကုိ iPhone ႏွင့္ Android ဖုန္းမ်ားျဖင့္ အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ္လည္း ဖုန္း၏မ်က္ႏွာျပင္ အေနအထားမူတည္၍ ကန္႔သတ္ခ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။
-စိုးထက္
Ref: Coolest-Gadgets