ျပည္တြင္းရွိဂိမ္းထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သူမ်ား ကြန္ပ်ဴတာလုပ္ငန္းရွင္ အသင္းသို႔ ဆက္သြယ္ႏိá€

10987356_851489884965299_6254012179326393936_o.jpg

ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပတြင္ရွိေသာ ထုတ္ကုန္မ်ား၊ ဂိမ္းမ်ား Outsource လုပ္ကိုင္သူမ်ား ရွိပါက ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ပါဝင္ ကူညီ ဆက္သြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဳတာလုပ္ငန္းရွင္အသင္းမွ သိရသည္။

အဆိုပါအသင္း အေနျဖင့္ ဂိမ္းႏွင့္ပတ္သက္သူမ်ား အခ်က္အလက္စုေဆာင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ပါဝင္ကူညီ လာေရာက္ျဖည့္သြင္းေပးႏိုင္ရန္ ႏိႈးေဆာ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

“ဂိမ္း Developer အခန္းက႑က ကြ်န္ေတာ္တို႔ဆီမွာ ရွားတယ္၊ Game Developer လူငယ္ေတြ ေပၚထြန္းလာေစခ်င္တယ္။ Game Industry ေရရွည္အတြက္ ဖိတ္ေခၚ တာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဳတာလုပ္ငန္းရွင္အသင္း၏ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၁) ဦးခိုင္ဝင္းက ေျပာသည္။

ဂိမ္းႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ပတ္သက္သူမ်ားအား အနာဂတ္တြင္ ျပပြဲမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးသူမ်ား လက္တြဲေဆာင္ရြက္လိုသူမ်ားႏွင့္ ကူညီခ်ိတ္ဆက္ေပးႏိုင္ေစရန္ အသင္းသို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း ဆိုသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထုတ္လုပ္ထားေသာ ဂိမ္းတစ္ခုခု ကမၻာကို ထိုးေဖာက္သြားေစလိုေၾကာင္း ဦးခိုင္ဝင္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံတကာတြင္ ဂိမ္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ဂိမ္းပစၥည္းထုတ္လုပ္ျခင္းၿပိဳင္ပြဲမ်ား၊ ဂိမ္းစနစ္မ်ားေရးသားျခင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းပါဝင္ေသာ အ႐ုပ္၊ အသံႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစနစ္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူငယ္မ်ား ပါဝင္လာႏိုင္ၾကေစရန္ႏွင့္ ပါဝင္ ပတ္သက္ေနသူမ်ားအား ႏိုင္ငံတကာမွ သိရွိေစရန္ရည္ရြယ္၍ ဂိမ္းထုတ္ကုန္ ပစၥည္းမ်ားအား ျပပြဲမ်ားသို႔ သြားေရာက္ျပသရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအျပင္ ကမၻာ့ဂိမ္းဦးေဆာင္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အဓိကႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ လုပ္ငန္းမ်ားကို တစ္ဆင့္ျပန္လည္ ရယူေနေသာ စင္ကာပူႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ လုပ္ေဆာင္ပါဝင္ႏိုင္ေစရန္၊ Software, System Integration, Service စေသာ အိုင္စီတီႏွင့္ပတ္သက္သမွ် လုပ္ငန္းမ်ားကို လူငယ္မ်ား ပိုမိုပါဝင္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေစရန္လည္း ရည္ရြယ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ဂိမ္းထုတ္လုပ္သူ၊ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားကို စုစည္းႏိုင္ေစၿပီး ကူညီႏိုင္ေစရန္ စိတ္ဝင္တစား လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားကို ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ပိုမို သိရွိလာႏိုင္ေစရန္လည္း ရည္ရြယ္သည္ဟု သိရသည္။