Free Video Editor

VideoEditorBig.jpg

Free Video Editor ေဆာ့ဖ္ဝဲသည္ မလိုအပ္သည့္အပိုင္းမ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ၿပီး မိမိႏွစ္သက္သည့္ေနရာမွ စတင္ခ်ိတ္ဆက္ကာ Edit ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္မည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲ တစ္ခု ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ေဆာ့ဖ္ဝဲတြင္ Editing ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ Tools မ်ားစြာကို ထည့္သြင္းေပးထားၿပီး အလြယ္တကူ သံုးစဲြႏိုင္ရန္အတြက္လည္း စီစဥ္ေပးထားသည္။

Download ျပဳလုပ္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ အခမဲ့ download ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး download ျပဳလုပ္ရမည့္ ဖိုင္အရြယ္အစားမွာ 29.07 MB ခန္႔ ရွိမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါေဆာ့ဖ္ဝဲကို Windows 2000 မွ Windows 8 အထိ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အခမဲ့ download ရယူလိုသူမ်ားအတြက္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ။