ဘရာဇီးလ္တြင္ Windows Phone က iOS ထက္ ပိုမိုေရပန္းစားေန

11081005_10153179432382825_8167013047464438469_n.jpg

ဘရာဇီးလ္ႏိုင္ငံတြင္ Windows Phone သံုးစြဲမႈသည္ Apple ၏ iOS သံုးစြဲမႈထက္ ပိုမိုေရပန္းစားလ်က္ရိွေၾကာင္း Kantar Worldpanel ေစ်းကြက္သုေတသနအဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာသစ္အရ သိရသည္။

ဘရာဇီးလ္၏ Windows Phone ေစ်းကြက္ရွယ္ယာသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလက ၃.၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ရိွခဲ့ရာမွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ၅.၉ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း Kantar မွ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ iOS ေစ်းကြက္ရွယ္ယာသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလက ၆.၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ရိွခဲ့ရာမွ ၃.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။ Android မွာ ဘရာဇီးလ္၏ စမတ္ဖုန္းေရာင္းခ်မႈႏႈန္းကို လႊမ္းမိုးထားၿပီး ၂၀၁၅ ဇူလိုင္လတြင္ ၈၉.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရိွလာခဲ့သည္။

Microsoft ၏ ဘရာဇီးလ္ႏိုင္ငံအတြင္း စြမ္းေဆာင္ရည္သည္ အံ့အားသင့္စရာ မဟုတ္ေပ။ ယခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ Windows Phone သည္ ဘရာဇီးလ္၏ ေရာင္းအားႏွင့္ ေစ်းကြက္ရွယ္ယာတို႔၌ iOS ႏွင့္ တန္းတူယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း စတီဗင္အီေလာ့ပ္က ေၾကညာခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ Apple ၏ ေစ်းကြက္ရွယ္ယာ က်ဆင္းလာခဲ့ၿပီး Microsoft ၏ ေအာင္ျမင္မႈက ပိုမိုေပၚလြင္လာခဲ့သည္။

Apple ၏ ဘရာဇီးလ္ ေစ်းကြက္ရွယ္ယာ က်ဆင္းျခင္းမွာ ႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရး က်ပ္တည္းမႈ အက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ဖြယ္ရိွသည္။ ဘရာဇီးလ္၏ ၂၀၁၅ ဒုတိယသံုးလပတ္ စမတ္ဖုန္းေရာင္းအားသည္ လြန္ခဲ့တစ္ႏွစ္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း IDC မွ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Ref: PhoneArena