စမတ္ဖုန္း ေစ်းကြက္ကို လြမ္းမိုးရန္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ား ရည္မွန္း

china-SH-telegraph-2015sept2.jpg

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ့အႀကီးမားဆုံး စမတ္ဖုန္း ေစ်းကြက္ျဖစ္ကာ ကမၻာ့စမတ္ဖုန္း ေရာင္းခ်မႈ ၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ရွိသည္။ လက္ရွိတြင္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး က်ဆင္းမႈေၾကာင့္ တ႐ုတ္စမတ္ဖုန္း ထုတ္လုပ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံရပ္ျခား ေစ်းကြက္သစ္မ်ား ရွာေဖြရန္ ဖိအားရွိေနသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ့ေစ်းကြက္သုိ႔ စမတ္ဖုန္းသစ္မ်ား ၃၂.၃  ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တင္ပို႔ခဲ့ေၾကာင္း သုေတသနကုမၸဏီ  IDC မွ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ စမတ္ဖုန္း တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈသည္ ၁.၂ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွစ္စဥ္ တိုးတက္လာႏိုင္ေၾကာင္း၊ ယခင္ႏွစ္ကထက္ ၁၉.၇ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းႏိုင္ေၾကာင္း IDC မွ ခန္႔မွန္းထားသည္။ တ႐ုတ္စမတ္ဖုန္း ထုတ္လုပ္သူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားရွိ သုံးစြဲသူမ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္ရန္ နည္းဗ်ဴဟာအသစ္မ်ား အသုံးျပဳလ်က္ရွိသည္။ Lenovo သည္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ကန္ေဒၚလာ ၁၂.၅ ဘီလီယံျဖင့္ Motorola Mobility ကုိ ဝယ္ယူခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပတုိ႔  ေျခကုပ္ရယူခဲ့သည္။  တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏  Apple ဟု ေခၚဆိုႏိုင္ေသာ Xiaomi သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ေစ်းကြက္မ်ားျဖစ္ေသာ အာဖရိကတြင္ စမတ္ဖုန္းမ်ား စတင္ေရာင္းခ်ရန္ စီစဥ္ထားသည္။ ကမၻာေပၚရွိ ဆက္သြယ္ေရး ကိရိယာမ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ Huawei သည္ အေနာက္ႏိုင္ငံမွ သုံးစြဲသူမ်ား ဖုန္း၏အမည္ကို လြယ္ကူစြာ ေခၚဆိုႏိုင္ရန္ Honor အမွတ္တံဆိပ္ ကို မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္ ယူေကတြင္ Honor 7 စမတ္ဖုန္းကုိ မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။

Ref: Telegraph