Aquapolis

Aqua.jpg

ေရေအာက္တြင္ အေဆာက္အဦမ်ားကို စနစ္တက် ေဆာက္လုပ္ေပးရမည့္ ဂိမ္းအမ်ိ ဳးအစား ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ Aquapolis game app သည္ ၿမိဳ႕တည္ေထာင္သည့္ ဂိမ္းအမ်ိ ဳးအစားတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕ကို ေရေအာက္တြင္ တည္ေဆာက္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။

ထည့္သြင္းကစားလုိသူမ်ားအေနျဖင့္ iTunes တြင္ အခမဲ့ download လုပ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး download ျပဳလုပ္ရမည့္ ဖိုင္အရြယ္အစားမွာ 97.7MB ခန္႔ ရွိမည္ျဖစ္သည္။ iOS version 7.0 ႏွင့္အထက္တြင္ ထည့္သြင္း အသံုးျပဳႏုိင္မည့္ app တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ အခမဲ့ Download ရယူလိုသူမ်ားအတြက္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ။