ျပည္တြင္း မိုဘိုင္းကြန္ရက္ ေအာ္ပေရတာမ်ားအား ၿဂိဳဟ္တု ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ စီစဥ္

IMG_1709.jpg

ျပည္တြင္း မိုဘိုင္းကြန္ရက္ ေအာ္ပေရတာမ်ားအား ၿဂိဳဟ္တုဝန္ေဆာင္မႈ ေပးရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၾသဂုတ္လ ၃ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ O3b Networks workshop အခမ္းအနားတြင္ 03b Network ၏ တာဝန္ရွိသူက ေျပာသည္။

Mobile Network Operators (MNOs) မ်ားအား ဖိုက္ဘာစနစ္ အသံုးျပဳစရာမလိုဘဲ ဝန္ေဆာင္မႈေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ၿဂိဳဟ္တုစနစ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္သြယ္မႈ (International Connectivity) ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားသည္။

“မႏွစ္ကစာရင္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေဖ့ဘုတ္အသံုးျပဳတဲ့သူ ငါးသန္းေက်ာ္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အမ်ားဆံုးက မိုဘိုင္းဖုန္းကေန အသံုးျပဳတာလို႔လည္း သိရပါတယ္။ O3b Networks အေနနဲ႔ မိုဘိုင္းကြန္ရက္ ေအာ္ပေရတာေတြအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ မိုဘိုင္းေအာ္ပေရတာမ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္မည့္ ၿဂိဳဟ္တုနည္းပညာမ်ား အေၾကာင္းကို ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

လက္ရွိျပည္တြင္း၌ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္အတြက္ Sea Me We 3, Sea Me We 5 အစရွိသည့္ ဖိုက္ဘာေကဘယ္လ္ ကြန္ရက္မ်ားကို အသံုးျပဳလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။