ေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္ေရး Kyeet (ၾကည့္) Application ကို မၾကာခင္ မိတ္ဆက္မည္

11264894_1152979318050928_2750450696839090321_o.jpg

ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လြယ္ကူစြာ ေလ့လာႏုိင္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလအတြင္း ႀကံဳေတြ႕ရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို မွ်ေဝႏုိင္ေသာ Kyeet (ၾကည့္) Mobile Application ကို စက္တင္ဘာလကုန္ပိုင္း၌ မိတ္ဆက္ ေပးသြားမည္ဟု MIDO မွ မရတနာထြန္းက ေျပာသည္။

Kyeet (ၾကည့္) ဟု အမည္ေပးထားသည့္ Mobile Application ကို Website အေနျဖင့္ www.kyeet.org ဟူ၍ လႊင့္တင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲကို စိတ္ပါ ဝင္စားသည့္ မည္သူမဆို သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူျခင္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ေပးပို႔ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ဟု သိရသည္။

“ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလအတြင္းမွာ ႀကံဳေတြ႕ရတဲ့ အခက္အခဲေတြကို သတင္းတင္ေပးေနတာမ်ိဳးပါ။ ဒီေနရာမွာ ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းေတြဆီက လာတဲ့ သတင္းေတြ ဆိုရင္ တိက်ခိုင္မာတဲ့ သတင္းအေနနဲ႔ တစ္ခါတည္း လႊင့္တင္သြားမွာပါ။ အသံုးျပဳေတြဆီက ေပးပို႔လာတဲ့ သတင္းေတြဆိုရင္ေတာ့ အေရာင္တစ္မ်ိဳးနဲ႔ တင္ဆက္ေပးသြားမွာပါ။ ကၽြန္မတို႔ စံုစမ္းလို႔ ဟုတ္တယ္ ဆိုရင္ေတာ့ သူ႔ကိုလည္း တိက်ခိုင္မာတဲ့သတင္း အေနနဲ႔ ေျပာင္းလဲတင္ေပးမွာပါ” ဟု မရတနာထြန္းက ဆိုသည္။

Kyeet (ၾကည့္) Mobile Application ကို MIDO ႏွင့္ Center For Civic Technology (CCT) တို႔ ပူးေပါင္းဖန္တီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ႏွင့္ နည္းပညာ ပိုင္းဆုိင္ရာ အကူအညီ ေပးအပ္ရန္ မဟာမိတ္အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

လူထုအေျချပဳ ေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး Platform တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ပထမဦးဆံုးအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိသင့္ သိထိုက္သည့္ အသင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို တင္ဆက္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအဆင့္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေနသည့္ ေန႔ရက္ အတြင္း ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ျပႆနာ အရပ္ရပ္ကို အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ေဖာ္ျပေပးျခင္း ျဖစ္သည္။

“ဥပမာအေနနဲ႔ – မဲ႐ံုကဖြင့္ခ်ိန္ထက္ ေစာဖြင့္တာေတြ၊ ေနာက္က်ဖြင့္တာေတြ၊ ကိုယ့္နာမည္နဲ႔ မဲစာရင္းက ေပးၿပီးသားျဖစ္ေနတာေတြ၊ ဒါေတြကို သတင္းအခ်က္အလက္ အေနနဲ႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါတယ္။ သတင္းေတြကိုေတာ့ ကၽြန္မတို႔ စိစစ္ၿပီးေတာ့မွာ တင္မွာပါ။ ကၽြန္မတို႔ နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႕ေတြက လာတဲ့ သတင္းကေတာ့ ခ်က္ခ်င္းတင္မွာပါ။ သူတို႔ကိုလည္း သင္တန္းေတြေပးထားမွာ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ယံုၾကည့္ရမႈလည္း ရွိတယ္”ဟု မရတနာထြန္းက ေျပာသည္။

Kyeet (ၾကည့္) ၏ ေဆာင္ပုဒ္သည္ “လြတ္လပ္ မွ်တ စိတ္ခ်ရဖို႔ ေရြးေကာက္ပြဲကိုု ေစာင့္ၾကည့္စို႔” ျဖစ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလအတြင္း ေပၚေပါက္လာသည့္ ျပႆနာမ်ား အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ သိရွိ၍ အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ ျပန္လည္ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

“အင္တာနက္မရတဲ့ ေဒသေတြမွာဆိုရင္ တိုင္ၾကားခ်င္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကိုု Application မွာ ႐ိုက္ထည့္ၿပီး ပို႔လိုက္တာနဲ႔ ဖုန္းက SMS ကို အသံုးျပဳၿပီး report လုပ္ေပးမွာပါ။ ေရာက္လာတဲ့ report ေတြကို ေျမပံုေပၚမွာ ေနရာအလိုက္ ျပန္ၿပီး ျပေပးမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ website ထဲဝင္ ေျမပံုၾကည့္လိုက္တာနဲ႔ ဘယ္ area ေတြမွာ တိုင္ၾကားမႈ အမ်ားဆံုးလည္း ဆိုတာမ်ိဳးကို အခ်ိန္နဲ႔ တစ္ေျပးညီ သိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု မရတနာထြန္းက ဆိုသည္။