အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ စမတ္လက္ပတ္ကို ေဒၚလာ ၄၉၅ ျဖင့္ Intel ေရာင္းခ်

intel-opening-ceremony-mica-wearable.jpg

ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္အနည္းငယ္က Intel သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ “My Intellignet Communication Accessory (MICA) အမည္ရွိ ဝတ္ဆင္ႏိုင္ေသာ ထုတ္ကုန္ဇိမ္ခံ ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးကို သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ထုတ္ကုန္ကို Opening Ceremony ဖက္႐ွင္ကုမၸဏီႏွင့္ Intel တို႔မွ ပူးေပါင္းျပဳလုပ္ ခဲ့ေသာပြဲတြင္ မိတ္ဆက္ေပး ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၎ထုတ္ကုန္သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အႀကိဳက္ေတြ႕ေစမည္ျဖစ္ၿပီး အစည္းအေဝးမ်ား ျပဳလုပ္ေနစဥ္ ဖုန္းမ်ားကို ရွာေဖြေနရျခင္း သို႔မဟုတ္ ညဘက္အျပင္ ထြက္လည္သည့္ အခါအပိုေနရာ မလိုအပ္ျခင္းကဲ့သို႔ အားသာခ်က္မ်ား ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ ထိုစမတ္ လက္ပတ္သည္ text message, email ႏွင့္ Facebook သို႔မဟုတ္ Google သတိေပးခ်က္မ်ားကို အလြယ္တကူ တုံ႔ျပန္ႏိုင္ျခင္း၊ လက္ခံႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ပယ္ဖ်က္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ သုံးစြဲသူမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ စမတ္ဖုန္းႏွင့္ စမတ္လက္ပတ္္ကို သီးျခားစီ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ႏွစ္ႏွစ္သက္တမ္းရွိ data plan ပါဝင္ေသာ AT&T ၏ 3G ကြန္ရက္ေထာက္ပံ့ ေပးထားသည္။ MICA စမတ္လက္ေကာက္တြင္ အေျခခံ သတိေပးခ်က္မ်ားအျပင္ TomTom ႏွင့္ Intel မွနည္းပညာျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ Time to Go reminder မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ ၎ feature သည္ပြဲႏွင့္ ခ်ိန္းဆိုမႈမ်ားကို သုံးစြဲသူ အလိုအေလ်ာက္ တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ အခ်ိန္အတြင္း ခ်ိန္ညိႇႏိုင္ရန္ တည္ေနရာ အခ်က္အလက္ကို အသုံးျပဳလ်က္ရွိသည္။ MICA စမတ္လက္ေကာက္ကို ၁၈ ကာရက္ အရည္အေသြးရွိေသာ ေရႊျဖင့္ျပဳလုပ္ ထားေသာပုံစံ ႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ ထုတ္လုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔အနက္ တစ္မ်ိဳးမွာ အနက္ေရာင္ ေရေႁမြအေရခြံအျပင္ တ႐ုတ္ပုလဲမ်ားႏွင့္ မာဒါဂါစကာ ကၽြန္းဆြယ္မွ ေက်ာက္တို႔ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားၿပီး ေနာက္ဒီဇိုင္းတစ္မ်ိဳးတြင္ အျဖဴေရာင္ ေရေႁမြအေရခြံတြင္ ေတာင္အာဖရိက က်ားမ်က္လုံးႏွင့္ ႐ုရွားမီးေတာင္ ေက်ာက္တို႔ျဖင့္ ဖန္တီးထားသည္။ စမတ္လက္ပတ္ တစ္ဝိုက္တြင္ ၁.၆ လက္မအ႐ြယ္ရွိ 256×160 OLED display ကို sapphire glass ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည္။ -စိုးထက္ Ref: TheVerge