အေဝးေျပးယာဥ္လိုင္း လက္မွတ္မ်ားကို App မွ ဝယ္ယူႏိုင္ရန္ေဆာင္ရြက္

11953185_845293798918241_4133887794298886980_n.jpg

ယာဥ္လိုင္းလက္မွတ္မ်ားကို Application မွ ဝယ္ယူႏိုင္ရန္ Green Tickets မွ ေဆာင္ရြက္လိုက္သည္။

အေဝးေျပးယာဥ္လိုင္း လက္မွတ္မ်ားကို Mobile Application မွ တိုက္႐ိုက္ဝယ္ယူႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

လက္မွတ္ဝယ္ယူျခင္း အတြက္ ေငြေပးေခ်ျခင္းမ်ားကို MPU Card, Visa Card, Master Card, i-banking , mobile banking မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“App ကို Play Store မွာ ရယူႏိုင္ပါတယ္။ မိုဘိုင္းဖုန္းဆိုင္တခ်ိဳ႕မွာလည္း ျဖန္႔ထားၿပီးပါၿပီ” ဟု Green Tickets မွ တာဝန္ရွိသူက ေျပာသည္။ မိမိ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ယာဥ္လိုင္း၊ အခ်ိန္၊ ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ခံုနံပါတ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ ဝယ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ခရီးစဥ္မ်ားႏွင့္ လက္မွတ္ႏႈန္းထားမ်ားကို ၎တို႔၏ ေဖ့စ္ဘုတ္ စာမ်က္ႏွာတြင္လည္း ၾကည့္ရႈႏိုင္ရန္ ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ဝယ္ယူၿပီး လက္မွတ္မ်ားကို SMS, email တို႔ျဖင့္ ျပန္လည္ေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ Application ကို ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္ ႏွစ္ဘာသာ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။