ေခါက္သိမ္းႏိုင္ေသာ iPhone ကီးဘုတ္တစ္မ်ိဳးကို LG မိတ္ဆက္

11954656_10153155229142825_2779523748100758983_n.jpg

LG သည္ Rolly Keyboard ဟုေခၚေသာ ေခါက္သိမ္းထားႏိုင္ေသာ ကီးဘုတ္တစ္မ်ိဳးကို မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။

Rolly သည္ လက္ေတာ့ပ္ကီးဘုတ္အရြယ္ ျဖစ္ၿပီး Bluetooth မွတစ္ဆင့္ ထုတ္ကုန္ႏွစ္ခုႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္သည္။

Rolly ကို ထင္ရွားစြာ ျမင္ေတြ႕အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ ခလုတ္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားၿပီး မိုဘိုင္းထုတ္ကုန္မ်ားအတြက္ stand တစ္ခုကို ထည့္သြင္းေပးထားေၾကာင္း LG ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Rolly Keyboard ကို Bluetooth 3.0 ႏွင့္ အထက္ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ၿပီး auto-pairing feature ကို ေထာက္ပံ့ေပးထားသည္။ ခလုတ္တစ္ခ်က္ႏွိပ္႐ံုျဖင့္ ထုတ္ကုန္ႏွစ္မ်ိဳးအၾကား ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ၎ကို iPhone ႏွင့္ Android ဖုန္းမ်ားအျပင္ ကီးဘုတ္ႏွင့္ အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္ေသာ အျခား gadget မ်ားျဖင့္လည္း အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

Rolly ကို AAA ဘက္ထရီ တစ္ခုတည္းျဖင့္ ပံုမွန္အသံုးျပဳပါက သံုးလခန္႔ အသံုးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း LG မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၎ကို စက္တင္ဘာလတြင္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်မည္ဟု ဆိုခဲ့ေသာ္လည္း တန္ဖိုးကိုမူ ကုမၸဏီမွ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း မရိွေပ။

Ref: BGR