ေျမာက္ဥကၠလာပအိတ္ခ်ိန္းရွိ ေအာ္တိုတယ္လီဖုန္း နံပါတ္မ်ားေျပာင္းလဲ

11896514_844263372354617_8129553496936885420_o.jpg

ေျမာက္ဥကၠလာပအိတ္ခ်ိန္းရွိ ေအာ္တိုတယ္လီဖုန္းနံပါတ္မ်ား ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေျမာက္ဥကၠလာပအိတ္ခ်ိန္း နယ္ေျမရွိ ေအာ္တိုတယ္လီဖုန္း နံပါတ္မ်ား ေျပာင္းလဲမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ေျမာက္ ဥကၠလာပအိတ္ခ်ိန္း နယ္ေျမရွိ ေအာ္တိုတယ္လီဖုန္း အမွတ္ ဝ၁-( ၆၉၁ ××× ) ႏွင့္ ဝ၁-( ၆၉၂ ××× ) နံပါတ္မ်ားအား လက္ရွိ အိတ္ခ်ိန္းအမ်ိဳးအစားမွ ပိုမို ေခတ္မီေကာင္း မြန္ၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈ အသစ္မ်ား ေပးႏိုင္သည့္ IP စနစ္သံုး NGN (Next Generation Network) Soft Switch အိတ္ခ်ိန္း၏ MSAN ( Multi Service Access Node) မ်ားျဖင့္ (၂၈-၉-၂၀၁၅) ရက္ေန႔တြင္ ေျပာင္းလဲ တပ္ဆင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

ေျပာင္းလဲ တပ္ဆင္ၿပီးပါက လက္ရွိအသံုးျပဳလ်က္ရွိသည့္ မူရင္းတယ္လီဖုန္း နံပါတ္မ်ားေရွ႕တြင္ (၉) ဂဏန္းတစ္လံုး ထပ္မံေပါင္း၍ ဂဏန္း(၇)လံုးပါ ဝ၁-( ၉၆၉၁ ××× ) ႏွင့္ ဝ၁-( ၉၆၉၂ ×××) နံပါတ္မ်ားသို႔ ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အသစ္ေျပာင္းလဲ အသံုးျပဳမည့္ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္မ်ားသည္ တယ္လီဖုန္း ေခၚဆိုမႈသာမက အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈ ADSL စနစ္ပါ ေလွ်ာက္ထားသံုးစြဲႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုထားသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ၁၈.၈.၂၀၁၅ ရက္ေန႔တြင္ သဃၤန္းကၽြန္း CS1500i အိတ္ခ်ိန္းလက္ေအာက္ရွိ သုမဂၤလာအိမ္ရာ (RSU) အိတ္ခ်ိန္း ဆက္သြယ္မႈ ျပတ္ေတာက္သြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ဖုန္းနံပါတ္ (၀၁-၅၇၃၅၀၀) မွ (၀၁-၅၇၃၉၉၉) အထိ ဖုန္းလိုင္း(၅၀၀)ခန္႔ ျပတ္ေတာက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ဆက္သြယ္မႈ ျပန္လည္ ရရွိေစေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။