ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ၏ ပညာေရးအစီအစဥ္ တုိးခ်ဲ႕မည့္လုပ္ငန္းစဥ္ ရွင္းလင္းပြဲ အခမ္းအနား

BC-1.jpg
BC-2.jpg
BC-3.jpg
BC-4.jpg

အေသးစားႏွင့္အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဘ႑ာေရးႏွင့္စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ပညာေရးအစီအစဥ္တုိးခ်ဲ႕မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ရွင္းလင္းပြဲ အခမ္းအနားကုိေတာ့ ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အလံျပဘုရားလမ္းရွိ ၿဗိတိသွ်သံအမတ္ႀကီးေနအိမ္မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။