ပင့္ကူစက္႐ုပ္မ်ားကို Intel မိတ္ဆက္

intel-dancing-spider-SH-venturebeat-2015aug19.jpg

Intel ၏အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဘ႐ိုင္ယန္ကာ ဇန္နစ္ခ်္သည္ Intel Developer Forum က်င္းပရာ စင္ျမင့္ေပၚတြင္ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားၿပီးေနာက္ လက္အမူအရာျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိ္င္သည့္ စက္႐ုပ္တစ္မ်ိဳးကို မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ပင့္ကူသ႑ာန္ စက္႐ုပ္သည္ မည္သည့္အတြက္ ထုတ္လုပ္ထားျခင္း မသိရေၾကာင္း Venturebeat ကေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ၎စက္႐ုပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ “ဒီပင့္ကူ (စက္႐ုပ္) ေတြေၾကာင့္ ကမၻာႀကီးပ်က္စီး သြားလိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္မထင္ပါဘူး” ဟု ကာဇန္နစ္ခ်္က ရယ္ရယ္ေမာေမာ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ကာဇန္နစ္ခ်္သည္ အဆိုပါ စက္႐ုပ္မ်ားကို စင္ေပၚတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္၍ ကခုန္ေစခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Intel အေနျဖင့္ ယခင္ကလည္း စက္႐ုပ္မ်ားကို မိတ္ဆက္ခဲ့ဖူးၿပီး ယခုအခါတြင္ ကုမၸဏီအမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္အေနျဖင့္ စက္႐ုပ္မ်ားစြာကို မိတ္ဆက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ကာဇန္နစ္ခ်္သည္ လက္အမူအရာမ်ား အသုံးျပဳ၍ စက္႐ုပ္မ်ားကို သတိေပးၿပီး လက္ျဖင့္ပင္ အမိန္႔ေပးခိုင္းေစမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၎ပင့္ကူ စက္႐ုပ္မ်ားသည္ ဘ႐ႈႏိုမာ့စ္သီခ်င္းျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေနေသာ လူမ်ားႏွင့္အတူ ကခုန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Ref: VentureBeat