တစ္ကိုယ္ေရ လုံၿခဳံေရး ဦးစားေပး Blackphone 2 ကုိ စက္တင္ဘာလတြင္ ျဖန္႔ခ်ိမည္

blackphone2-SH-engadget-2015aug20(2).jpg

Silent Circle ကုမၸဏီသည္ သုံးစြဲသူ၏ တစ္ကုိယ္ေရ လုံၿခဳံေရး ဦးစားေပး မ်ိဳးဆက္သစ္ Blackphone 2 ကို စက္တင္ဘာလတြင္ ျဖန္႔ခ်ိသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယခုအခါ Silent Circle ဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ Blackphone 2 ကုိႀကိဳတင္ မွာယူႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခင္ Blackphone သည္ စႏိုးဒင္၏ အစီရင္ခံစာမ်ားေပၚထြက္ခ်ိန္အတြင္း ထြက္ေပၚလာခဲ့ၿပီး တစ္ကိုယ္ေရဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ေပါက္ၾကားျခင္း မရွိေစရန္ ဖန္တီးထားသည့္ ထုတ္ကုန္တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ Black phone 2 သည္ ယခင္ထုတ္ကုန္ကုိ အဆင့္ျမႇင့္တင္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး မ်က္ႏွာျပင္ အရြယ္အစား ၅.၅ လက္မ 1080p ႐ုပ္ထြက္အရည္အေသြး ပါဝင္လာကာ RAM 3GB ႏွင့္ 1.7 GHz Octa-core ပ႐ိုဆက္ဆာတို႔ ပါဝင္လာသည္။ Blackphone 2 တြင္ ေက်ာဘက္ကင္မရာ 13 megapixel, storage 32GB ပါဝင္ၿပီး app မ်ား လုံၿခဳံမႈရွိေစရန္ ကာကြယ္ထားသည့္ Android အေျခခံ Silent OS ကုိအသုံးျပဳထားသည္။

ထို႔အျပင္ Blackphone 2 သည္ messaging ႏွင့္ဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ားကို encrypt ျပဳလုပ္ထားၿပီး ကာကြယ္မႈ မျပဳလုပ္ထားသည့္ Wi-Fi point မ်ားကို အလုိအေလ်ာက္ ေျခရာခံေပးသည္။ Blackphone 2 ကိုလုံၿခဳံမႈရွိေစရန္ ကာကြယ္ထားသည့္အပုိင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ထားျခင္း မရွိဘဲ Facebook ႏွင့္ Snapchat ကဲ့သုိ႔ app မ်ားအတြက္ သီးသန္႔ေနရာမ်ား ဖန္တီးေပးထားသည္။                                                   စိုးထက္

Ref: NBC