အင္တာနက္အေျချပဳ တစ္ပိုင္တစ္ႏုိင္ အြန္လုိင္းစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ ျပင္းထနá

facebook-inc-tests-online-storefronts-directly-within-business-pages-.jpg

Facebook လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေပၚမွတဆင့္ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္သည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈမ်ားသည္ ယခုႏွစ္အတြင္း၌ ပုိမုိျပင္း ထန္လာေၾကာင္း အဆုိပါ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားထံမွ စံုစမ္း သိရသည္။

အင္တာနက္ ဆက္သြယ္မႈ ကြန္ရက္ကို အေျခခံ၍ လုပ္ကုိင္ လာၾကေသာ အဆုိပါ အြန္လုိင္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအေရအတြက္သည္ ယခုလက္ရိွအခ်ိန္တြင္ ၁၀၀၀ နီးပါး ရိွလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အင္တာနက္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ သုေတသန ျပဳလုပ္ေနသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုထံမွ သိရသည္။

ထုိကဲ့သို႔ အြန္လုိင္းစီးပြားေရး လုပ္ငန္းကို လုပ္ကုိင္လာသူ အ မ်ားစုမွာ လူငယ္အရြယ္မ်ားႏွင့္ လူလတ္ပုိင္း အရြယ္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ၎တို႔သည္ ကုမၸဏီ ဝန္ထမ္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ဟု သိရသည္။

ထို႔အျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဆုိင္ခန္းငွားရမ္းခႏွင့္ အိမ္ၿခံေျမႏႈန္း ထားမ်ားႀကီးျမင့္မႈတုိ႔ေၾကာင့္ အင္ တာနက္ ေပၚတြင္ လုပ္ကိုင္ေသာ တစ္ပုိင္တႏိုင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းငယ္မ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ကြန္ပ်ဴတာလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးရဲျမတ္သူက သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

“မႏွစ္ကအထိ ဒီလုိအြန္လုိင္း ေပၚ ေဈးေရာင္းၾကတာ နည္းေသး တယ္။ အခုလပုိင္းအတြင္းကို သိသိ သာသာကို မ်ားလာတာ သတိထားမိတယ္။ အဓိက အခ်က္က ဆုိင္ခန္းခ ဆုိတာမရိွဘူး။ ၿပီးေတာ့ အြန္လုိင္းေပၚတင္ေရာင္းတာကို လူေတြက ပိုစိတ္ ဝင္စားလာတယ္။ အျပင္ထြက္စရာမလုိပဲ အြန္လုိင္းေပၚ ေဈးဝယ္ထြက္ရတဲ့ အရသာကို ႀကိဳက္လာၾကတယ္။ ကၽြန္မကေတာ့ လုပ္ငန္းတူေတြ ေပၚလာတာကို ႀကိဳဆိုပါတယ္” ဟု Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ ဖက္ရွင္ကမၻာအမည္ျဖင့္ အဝတ္အထည္ မ်ား ေရာင္းခ်ေနသည့္ အမ်ိဳးသမီးငယ္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

အဆုိပါ အြန္လုိင္းစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဝတ္အထည္ မ်ား၊ လူသံုးကုန္ ပစၥည္းမ်ား၊ အလွအပဆုိင္ရာ ပစၥည္းမ်ား၊ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ပစၥည္းမ်ား၊ ကေလး အသံုးအေဆာင္မ်ားအျပင္ ယခု ေနာက္ပိုင္း၌ စားေသာက္ကုန္ လုပ္ငန္းမ်ားပါ ပါဝင္လာၾကၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကၽြန္မတုိ႔လို လူငယ္ေတြ အေနနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးတစ္ခု ဖန္တီးခ်င္တယ္။ ေအာင္ျမင္ေအာင္လည္း လုပ္ခ်င္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မတုိ႔မွာ အရင္းအႏွီး ႀကီးႀကီး မရိွဘူး။ အဲ့ဒီေတာ့ အြန္လုိင္းေပၚမွာ ေဈးေရာင္းတယ္။ တျဖည္းျဖည္း အဆင္ေျပလာတယ္။ လုပ္ငန္းတူေတြ ေပၚလာေတာ့  ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ ပိုျပင္း ထန္လာၿပီး ကိုယ္ေရာင္းတဲ့ ပစၥည္းအေပၚ တန္ဖုိးျမင့္ေအာင္ပဲ ဦးတည္လာတယ္” ဟု အမ်ိဳးသမီး အလွကုန္ ပစၥည္းမ်ားကို Facebook လူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္ ကိုယ္ပိုင္ စာမ်က္ႏွာတစ္ခု တည္ေထာင္၍ ေရာင္းခ်ေနသူ မေရႊရည္ၿဖိဳးက ဆိုသည္။

အင္တာနက္အေျချပဳ အြန္လိုင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းငယ္မ်ား မ်ားျပားလာေသာ္လည္း ယခု လက္ရိွအခ်ိန္အထိ ေရာင္းသူဝယ္ သူၾကား အျပန္အလွန္ ေငြေပးေခ်မႈပုိင္းတြင္ အခက္အခဲ အခ်ိဳ႕ ရိွေနေသးေၾကာင္း အဆုိပါ လုပ္ ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသူ အခ်ိဳ႕ထံမွ သိရသည္။

ယခုကဲ့သို႔ အင္တာနက္ အေျချပဳ တပိုင္တႏုိင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း မ်ား မ်ားျပားလာေနၿပီး ေငြေပးေခ်မႈ ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား အဆင္ေျပေစရန္အတြက္ ျမန္မာေငြေပး ေခ်မႈ အဖြဲ႕အစည္း (MPU) ကလည္း Mobile Banking ႏွင့္  Internet Banking ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို စတင္ေပးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။