အလုပ္လူေတြ႕စစ္ေဆးျခင္းကုိ ေျဖၿပီးေသာအခါ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း စာတုိေလး ေရးပုံေရးနည္း

How-To-Write-A-Thank-You-Note-After-A-Job-Interview_SMT_www.forbes.com_Lesson_2015Aug20.jpg

ဒီေဆာင္းပါးမွာ အလုပ္ေလွ်ာက္တဲ့အခါ ပထမအဆင့္စိစစ္ျခင္းကို ေအာင္ျမင္ၿပီးလူေတြ႕စစ္ေဆးျခင္းပါ ပါသြားၿပီးတဲ့အခါ ဘာဆက္လုပ္ရမလဲဆိုတဲ့ အဆင့္ေတြထဲက အင္တာဗ်ဴးေခၚတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း စာေရးနည္းကို ရွင္းျပေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျဖၿပီး၍ အိမ္ျပန္ေရာက္ေရာက္ခ်င္း ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းစာတုိေလးကုိ ခ်က္ခ်င္းမေရးပါနဲ႔ဦး။ ၎အစား တစ္စုံတစ္ေယာက္ကုိ ၎အင္တာဗ်ဴးအေၾကာင္း ေျပာျပလုိက္ပါ။ သင္မွတ္မိႏုိင္သမွ် အခ်က္အလက္ေတြကုိ မွ်ေဝလုိက္ပါ။ အကယ္၍ သင့္မွာျပန္လွန္ေမးခြန္းထုတ္တတ္ၿပီး သင္ေျပာေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာကုိ ရပ္ခုိင္းတတ္၊ တဲ့တုိးေျပာတတ္ၿပီး အားမနာတဲ့ သူငယ္ခ်င္းရွိေနပါက ပိုေကာင္းပါတယ္။

သင့္သူငယ္ခ်င္းရဲ႕တာ၀န္က သင္ေျပာျပေနတဲ့ အင္တာဗ်ဴးအေၾကာင္းကုိ နားေထာင္ၿပီး ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေ၀ဖန္ဖုိ႔ပါပဲ။ အလုပ္ လူေတြ႕စစ္ ေဆးျခင္းက ေနအိမ္ကုိ ေပါ့ ပါးေပ်ာ္ ရႊင္စြာ နဲ႔ျပန္လာဖုိ႔က လြယ္ကူပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အင္တာဗ်ဴးနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ထူးဆန္းေနတဲ့ (သုိ႔) သံသယျဖစ္စရာေကာင္းေနတဲ့ အခ်က္တစ္ခုခုမ်ား ရွိေနခဲ့ပါက ေနာက္က်မွထက္ ေစာေစာသိလုိက္ရတာ ပုိေကာင္းပါတယ္။

အင္တာဗ်ဴးအေၾကာင္းကုိေျပာၿပီးတာနဲ႔ သင့္ရဲ႕အင္တာဗ်ဴးအတြက္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း စာတုိေလးကုိ စေရးလုိ႔ရပါၿပီ။ အင္တာဗ်ဴးလုပ္တဲ့ သူတစ္ဦးခ်င္းကုိေက်းဇူးတင္ဖုိ႔ ကၽြႏု္ပ္အေနနဲ႔အႀကံျပဳလုိပါတယ္။ တစ္ေယာက္ခ်င္း သူ႔အတြက္လက္ေရးနဲ႔ ေရးထားတဲ့စာတုိေလး အျပင္ email စာတစ္ေစာင္ပါေရးရပါမယ္။ လက္နဲ႔ေရးထားတဲ့ စာတုိေလးကုိ အင္တာဗ်ဴးေျဖၿပီး တစ္ရက္၊ ႏွစ္ရက္အတြင္းပုိ႔လုိက္ပါ။ အဆင္သင့္ဝယ္လို႔ရတဲ့ ေခါက္ခ်ဳိးခ်ဳိးထားတဲ့ ကတ္ျပားထဲမွာ လက္နဲ႔ေရးတဲ့စာသားအမ်ားႀကီး ထည့္ေရးလုိ႔ရႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါနမူနာ စာအတုိင္းေလးေရးႏုိင္ရင္ လုံေလာက္ပါၿပီ။ သင့္ကို အင္တာဗ်ဴးလုပ္ခဲ့တာက Allyson ဆိုတဲ့ အမ်ဳိးသမီးဆိုပါစို႔။

Dear Allyson,

Thanks for making time to chat with me about the Marketing Coordinator position at Acme Explosives yesterday, and thanks for your wonderful description of the plastic extrusion process. I’m excited to learn more.

All the best,

Jane Banks

သုိ႔ Allyson

Acme Explosives မွာ မေန႔က အေရာင္းအဝယ္ ညႇိႏႈိင္းေရးမွဴး ရာထူးနဲ႔ ပတ္သက္၍ အခ်ိန္ေပးၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ထုိ႔အျပင္ ပလတ္စတစ္ပုံ သြန္းေလာင္းပုံ စနစ္အေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္း သ႐ုပ္ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ အတြက္လည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ ေလ့လာရန္အတြက္ စိတ္အား ထက္သန္လ်က္ ရွိေနပါတယ္။

All the best,

Jane Banks

သင္နဲ႔ အင္တာဗ်ဴးလုပ္တဲ့သူတစ္ဦးခ်င္း (ဒီဥပမာမွာေတာ့ Allyson ပါ) ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ တိက်တဲ့ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုကုိ ဘာေၾကာင့္ စာထဲမွာ ထည့္ေရးရသလဲ ဆုိတာကုိ သိပါသလား။ အေၾကာင္းကေတာ့ အင္တာဗ်ဴးလုပ္တဲ့ သူေတြက အလုပ္ေလွ်ာက္သူ အမ်ားႀကီးနဲ႔ စကားေျပာရလုိ႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူေတြ အားလုံးကို သူတုိ႔စိတ္ထဲမွာ ေရာေနပါတယ္။ Allyson ကုိ သင္ဟာဘယ္သူလဲ ဆုိတာကုိ သတိမေပးရင္သူက သင့္ကုိေမ့သြားပါလိမ့္မယ္။ သင္နဲ႔ေတြ႕ဆုံခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းကုိ သူမက အလြယ္တကူနဲ႔ ေမ့သြားႏုိင္ပါတယ္။ အင္တာဗ်ဴးလုပ္တဲ့သူက သင္နဲ႔ ေျပာခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကုိ သတိ မရမွေတာ့ ဘယ္လုိလုပ္ အလုပ္ခန္႔ႏုိင္ပါမလဲ။

လူေတြက သင္ေျပာခဲ့တာထက္ သူတုိ႔ေျပာခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းေတြကုိ ပုိၿပီးမွတ္မိပါတယ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အင္တာဗ်ဴးလုပ္တဲ့ သူကေျပာခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုခုကုိ သင့္ရဲ႕လက္နဲ႔ေရးထားတဲ့ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း စာတုိေလးတစ္ခုခ်င္းမွာ ထည့္ေရးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင့္လက္ေရးႏွင့္ စာတုိေလးမွာ ရည္ရြယ္ခ်က္ ၂ ခုရွိပါတယ္။ ပထမ တစ္ခုကေတာ့ interviewer ရဲ႕စိတ္ထဲ သင္ျပန္ေရာက္လာရန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယတစ္ခုကေတာ့ သင္ဟာယဥ္ေက်းပ်ဴငွာတဲ့လူ ျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ စာတုိေလးထက္ ပုိရွည္တဲ့ email ေက်းဇူးတင္စာကုိေတာ့ ၁ ရက္၊ ၂ ရက္ ေစာင့္ၿပီးမွပုိ႔ႏုိင္ပါတယ္။ ဒီတစ္ခ်ိန္မွာေတာ့ အေၾကာင္းအရာကုိ ပိုၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထည့္ေရးရပါမယ္။ သင္နဲ႔အင္တာဗ်ဴး လုပ္ခဲ့တဲ့သူ တစ္ဦးခ်င္းၾကားမွာ ေျပာခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုခုကုိေဖာ္ျပၿပီး ၎နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သင့္အေတြးကုိ ခ်ဲ႕ေရးပါ။

ထုိ႔ျပင္ သင္နဲ႔အင္တာဗ်ဴးလုပ္တဲ့သူတို႔ မေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာကုိလည္း ထည့္ေရးပါ။ Interviewer အေနနဲ႔ “ဒီပုဂၢဳိလ္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ထပ္ၿပီးစကားေျပာရဦးမယ္” လုိ႔ေကာက္ခ်က္ခ်ႏုိင္မယ့္ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုခုေပါ့။

ေအာက္မွာ Allsyon ထံ သင္ေရးလုိက္ေသာ email (နမူနာပုံစံ) ကုိ ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။

Dear Allyson,

Thanks again for a great conversation last Thursday! It sounds like the new Acme Explosives e-commerce site has huge potential and also presents a host of new issues to besolved. When we launched our first e-commerce site at Angry Chocolates, I negotiated deals with several local shippers that let us save over $10K/month on deliveries to our nearby customers. I’m excited to continue the conversation and learn more about Acme’s plans over the next few weeks.

Yours,

Jane Banks

သုိ႔ Allyson

ၿပီးခဲ့တဲ့ၾကာသပေတးေန႔က ေကာင္းေကာင္းစကားေျပာခဲ့ရသည့္ အတြက္ ေက်းဇူးထပ္တင္ပါရေစ။ Acme Explosive e-commerce ဝက္ဘ္ဆိုက္ကေတာ့ ႀကီးမားေသာ အလားအလာေကာင္းမ်ား ရွိသည့္ အျပင္ ေျဖရွင္းရမယ့္အေၾကာင္းအရာ အသစ္ေတြမ်ားမည္ဟု ထင္ရပါသည္။ Angry Chocolates မွာ ကၽြန္မတုိ႔၏ ပထမဦးဆုံးေသာ e- commerce ဝက္ဘ္ဆိုက္ကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့စဥ္ ကၽြန္မတုိ႔အနီးအနား ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ဝယ္ယူသူေတြထံ ပုိ႔ေဆာင္မႈ ေပးေသာအခါ တစ္လလွ်င္ $10K သက္သာေစရန္ ေဒသခံ ပုိ႔ေဆာင္ေရးကုမၸဏီ အခ်ဳိ႕နဲ႔ သေဘာ တူညီမႈေတြကုိ ညႇိႏႈိင္းခဲ့ရပါသည္။ ကၽြန္မအေနနဲ႔ ေျပာလက္စစကားကုိ ဆက္ေျပာႏုိင္ရန္ စိတ္အား ထက္သန္ေနသည့္ အျပင္ ေနာက္လာမည့္ ရက္သတၱပတ္အနည္းငယ္ အတြင္း Acme’s အစီအစဥ္မ်ားကုိလည္း သိလုိေနပါသည္။

Yours

Jane Banks

Interviewer တုိင္းက သူ႔အတြက္လက္ေရးနဲ႔ ေရးထားတဲ့ စာတုိေလးတစ္ေစာင္စီအျပင္ သူ႔ရဲ႕လုိအပ္ခ်က္ေတြနဲ႔ကုိက္ညီေအာင္ စီစဥ္ေရးသားထားတဲ့ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း email တစ္ေစာင္စီကုိလည္း ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင္ေတြ႕ဆုံရတဲ့ လူေတြ႕စစ္ေဆးသူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အေၾကာင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ မွတ္စုေရးျခင္းျဖင့္ စုစည္းဖုိ႔ လုိအပ္ပါလိမ့္မယ္။ သင့္စာရြက္စာတမ္းထည့္ေသာ အိတ္ထဲကုိ စာေရး စကၠဴစာအုပ္ကေလးထည့္လာျခင္းျဖင့္ လူေတြ႕စစ္ေဆးသူတစ္ဦးနဲ႔ ေတြ႕ဆုံတဲ့အခါ သူတုိ႔အေၾကာင္းကုိ မွတ္စု မွတ္ယူႏုိင္ပါတယ္။

Forbes.com မွ Liz Ryan ၏ How To Write A Thank You Note After A Job Interview ေဆာင္းပါးကို ကိုးကားဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။