Wanted Poster Pro

Wanted.jpg

Wanted Poster Pro app သည္ ရဲတပ္ဖဲြ႔ မွ အလိုရွိသည့္ ေၾကာ္ျငာစာေစာင္အျဖစ္ ျပဳလုပ္၍ သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္းမ်ားကို ေနာက္ေျပာင္လုိသည့္ အခါတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ app တစ္ခုျဖစ္သည္။ အဆိုပါ app ျဖင့္ ဖန္တီးျပဳလုပ္ထားသည့္ ပံုမ်ားကို ရုပ္ထြက္အရည္အေသြးေကာင္းမြန္စြာျဖင့္ A4 စာမ်က္ႏွာဆိုက္တြင္ ျပန္လည္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးထားသလို၊ SMS, Facebook, Twitter အစရွိသည္ တို႔ေပၚမွလည္း ေဝမွ် ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ေပးထားသည္။

အဆိုပါ app ကို ယခင္က iTunes တြင္ ကန္ေဒၚလာ ၀.၉၉ ေပးသြင္းမွသာ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ျဖင့္ အခမဲ့ download ျပဳလုပ္ခြင့္ေပးထားသည္။ iOS version 7.0 ႏွင့္အထက္တြင္ ထည့္သြင္း အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အခမဲ့ download ရယူလိုသူမ်ားအတြက္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ။