ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သံုး ကမ႓ာ့ပထမဦးဆံုး ေလဆိပ္

11891178_10153140355997825_570364515920718251_n.jpg

အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ ကီရာလာျပည္နယ္၊ ကိုခ်ီၿမိဳ႕ရိွ ကိုခ်င္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္သည္ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ အျပည့္အဝ အသံုးျပဳေသာ ကမ႓ာ့ပထမဦးဆံုး ေလဆိပ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၎တြင္ အက်ယ္ ၄၅ ဧက၌ ဆိုလာျပား ၄၆,၁၅၀ တပ္ဆင္ထားေသာ ၁၂ မဂၢါဝပ္ ဆိုလာစြမ္းအင္စက္႐ံုတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ထားသည္။ အဆိုပါ ဆိုလာစြမ္းအင္စက္႐ံုသည္ ေန႔စဥ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၆၀,၀၀၀ ယူနစ္အထိ ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္သည္။

၎ေလဆိပ္ကို Cochin International Airport Limited (CIAL) ဟုေခၚေသာ ကုမၸဏီမွ ပိုင္ဆိုင္ၿပီး ကီရာလာ ျပည္နယ္အစိုးရက ရွယ္ယာ ၃၃.၃၆ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ပိုင္ဆိုင္သည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံသား မဟုတ္သူမ်ားႏွင့္ သီးျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားက ၃၈.၀၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုင္ဆိုင္ၿပီး က်န္ရွယ္ယာမ်ားကို အျခားကုမၸဏီမ်ားက ပိုင္ဆိုင္သည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္းကို လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္က ၁၀၀ ကီလိုဝပ္ ဆိုလာစက္႐ံုျဖင့္ စတင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ေနာက္ ၂၅ ႏွစ္အၾကာမွာ ဒီ သဘာဝစြမ္းအင္ စီမံကိန္းက ေက်ာက္မီးေသြးသံုး စြမ္းအင္စက္႐ံုေတြက ထုတ္လႊတ္တဲ့ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ မက္ထရစ္တန္ ၃ သိန္းေက်ာ္ကို တားဆီးေစႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီပမာဏဟာ သစ္ပင္သံုးသန္း စိုက္ပ်ိဳးတဲ့ႏႈန္းနဲ႔ ညီမွ်ပါတယ္” ဟု ေလဆိပ္အာဏာပိုင္မ်ား၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Ref: TechInAsia