PhotoStage Photo Slideshow

Photo.jpg

PhotoStage Photo Slideshow ဟာ ဓာတ္ပံုမ်ားအား Slideshow ျပဳလုပ္လုိသူမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳ ႏိုင္မည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲတစ္ခု ျဖစ္သည္။ PC ေပၚမွေန၍ ဓာတ္ပံုမ်ားကို အလြယ္တကူ ေရြးခ်ယ္ၿပီး Slideshow ျပဳလုပ္ဖန္တီးႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ေပးထားသည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။

Download ျပဳလုပ္လိုသူမ်ားအေနႏွင့္ အခမဲ့ ရယူႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး download ျပဳလုပ္ရမည့္ ဖိုင္အရြယ္အစားမွာ 5.26MB ရွိမည္ျဖစ္သည္။ Windows XP မွ Windows 8 အထိ ထည့္သြင္း အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ အခမဲ့ Download ရယူလိုသူမ်ားအတြက္ ဒီေနရာကို ႏိွပ္ပါ။