စမ္းသပ္ခဲ့သမွ် စမတ္ဖုန္း display မ်ားအနက္ Galaxy Note 5 က အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း DisplayMate ေျပာၾကား

11866342_10153138204192825_5489304145559562425_n.jpg

Samsung ၏ Galaxy Note 5 စမတ္ဖုန္းသစ္တြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ အေကာင္းဆံုး screen ကို ပိုင္ဆုိင္ထားေၾကာင္း DisplayMate ၏ အစီရင္ခံစာသစ္အရ သိရသည္။

Galaxy Note 5 ႏွင့္ Galaxy S6 Edge+ တို႔၏ screen မ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ကာ စမ္းသပ္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၎ ဖုန္းႏွစ္မ်ိဳးစလံုး၏ display စြမ္းေဆာင္ရည္သည္ အလြန္ျမင့္မားေၾကာင္း၊ S6 Edge+ ၏ screen အရြယ္အစားသည္ Note 5 ႏွင့္ တူညီေသာ္လည္း Note 5 ၏ display စြမ္းေဆာင္ရည္က အမွတ္ပိုသာေၾကာင္း DisplayMate အႀကီးအကဲ ေရမြန္ဆိုေနရာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Samsung သည္ စမတ္ဖုန္းေစ်းကြက္တြင္ ခက္ခဲသည့္အခ်ိန္ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရၿပီး ေရာင္းအားႏွင့္ ေစ်းကြက္ရွယ္ယာ က်ဆင္းမႈမွာလည္း ႏွစ္ႏွစ္နီးပါးခန္႔ ရိွလာခဲ့သည္။ မတ္လတြင္ ကုမၸဏီက Galaxy S6 ႏွင့္ Galaxy S6 Edge တို႔ကို ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ေသာ္လည္း ရလဒ္ကို မေျပာင္းလဲႏိုင္ခဲ့ဘဲ ဇြန္လ ၃၀ တြင္ အဆံုးသတ္သည့္ သံုးလပတ္တြင္ ၇ ႀကိမ္ဆက္ သံုးလပတ္ ဝင္ေငြက်ဆင္းမႈႏွင့္ ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရသည္။

Samsung သည္ ေစ်းသက္သာသည့္ စမတ္ဖုန္းမ်ား ထုတ္လုပ္ေသာ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည့္ Xiaomi, Huawei တို႔ျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနရသလို တန္ဖိုးျမင့္ စမတ္ဖုန္းမ်ားတြင္လည္း Apple ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရလ်က္ရိွသည္။ ထို႔ေနာက္ ဆံုး႐ံႈးသြားသည့္ ေစ်းကြက္ရွယ္ယာအခ်ို႕ကို ျပန္လည္ရယူႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေရာင္းအားျပန္လည္ ျမင့္တက္လာေစရန္အတြက္ Note 5 ႏွင့္ Galaxy S6 Edge+ တို႔ကို Samsung က မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။

Galaxy Note 4 ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ Note 5 တြင္ ပိုမိုေကာင္းမႈသည့္ အလင္းအား၊ ၾကည္လင္ျပတ္သားသည့္ screen ႏွင့္ အလင္းအားေကာင္းသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ screen ကို အေကာင္းဆံုး ၾကည့္႐ႈႏိုင္ျခင္းတို႔ကို ေထာက္ပံ့ေပးထားသည္။

ထို႔အျပင္ Note 5 သည္ ယခင္အမ်ိဳးအစားထက္ စြမ္းအင္သံုးစြဲမႈ ပိုမိုနည္းပါးၿပီး display မွာလည္း စမ္းသပ္ခဲ့ဖူးသမွ် မိုဘိုင္း display မ်ားအနက္ အေရာင္တိက်မႈရိွၿပီး လွပေသာ ပံုရိပ္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးႏုိင္ေၾကာင္း ဆိုေနရာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref: CNET