အြန္လိုင္းေစ်း အေရာင္းအဝယ္ လုပ္ငန္းမ်ား ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ Internet Banking ဝန္ေဆာင္မႈကိá€

Internetbanking_Athu_IJoffice_LocalNews_2015Aug14-(8).jpg

အင္တာနက္ေပၚမွ တစ္ဆင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ ကိုင္ေနသူမ်ား အေနျဖင့္ ေရာင္းသူႏွင့္ ဝယ္သူ အၾကား ေငြေပးေခ်ျခင္းဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ပုဂၢလိဘဏ္ အခ်ဳိ႕တြင္ Internet Banking  စနစ္ျဖင့္ စတင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

ယခု လတ္တေလာတြင္ AGD ဘဏ္ႏွင့္ ကေမၻာဇဘဏ္မ်ားတြင္ အဆုိပါ Internet Banking ဝန္ေဆာင္မႈကို  စတင္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ မၾကာမီ လအနည္းငယ္ အတြင္း၌ Internet Banking ဝန္ေဆာင္မႈအျပင္ ျပည္တြင္းရိွ MPU ကတ္သံုးစဲြသူမ်ား အတြက္လည္း အြန္လုိင္းေပၚမွ ေငြေပးေခ်မႈ ျပဳလုပ္ၿပီး  ေဈးဝယ္ႏုိင္မည့္   Mobile Banking ဝန္ေဆာင္မႈကိုလည္း ပုဂၢလိက ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ ေငြေပးေခ်မႈ အဖြဲ႕အစည္း (Myanmar Pay-ment Union- MPU) မွ သတင္း ရရိွသည္။

အြန္လုိင္း ကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ (E-Commerce) တစ္ခုျဖစ္သည့္ အဆုိပါ စနစ္ကို ျပည္တြင္းရိွ MPU ကတ္အသံုးျပဳ သူမ်ား အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ယခု လတ္တေလာတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ ငန္းအခ်ဳိ႕ႏွင့္ စတင္၍ အင္တာနက္ေပၚမွ တစ္ဆင့္ ေငြေပးေခ်မႈ မ်ားကို ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း MPU ၏ တာဝန္ရိွသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

စင္ကာပူႏုိင္ငံအေျခစိုက္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ 2C2P   ကုမၸဏီႏွင့္ နည္းပညာဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား အတြက္ ပူးေပါင္းထားေသာ MPU အေနျဖင့္ ျပည္တြင္း MPU ကတ္ သံုးစဲြသူမ်ား အတြက္ Online Pay-ment စနစ္ကို ေဆာင္ရြက္ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

အြန္လိုင္းေပၚမွတစ္ဆင့္ E-Commerce လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္ အဆုိပါ ဝန္ေဆာင္မႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း၌သာ မကဘဲ အာရွေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ပါ အသံုးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္း၌ ပထမဆံုး အေကာင္အထည္ ေဖာ္လုိက္သည့္ အဆုိပါ ဝန္ေဆာင္မႈသည္ အာရွေဒသႏုိင္ငံမ်ားအတြင္း MPU ကတ္မ်ားျဖင့္ အြန္လုိင္းေပၚမွ တစ္ဆင့္ ေငြေပးေခ်သည့္ စနစ္ကို အသံုးျပဳလာႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

“ျပည္တြင္းက MPU ကတ္ အသံုးျပဳသူေတြအားလံုး သံုးႏုိင္ မယ့္ ဝန္ေဆာင္မႈပါ။ 2C2P က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ service provider တစ္ခုအေနနဲ႔ လက္တဲြလုပ္ကိုင္ လုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလာေလာ ဆယ္ ေလေၾကာင္းလုိင္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို အြန္လုိင္းကေန လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မွာပါ” ဟု MPU ၏ အမႈေဆာင္အရာရိွ ခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ဦးေဇာ္လင္းထြဋ္ကေျပာၾကားသည္။

ယခုလက္ရိွ အခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္း၌ Facebook လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ကိုယ္ပိုင္စာ မ်က္ႏွာမ်ားဖြင့္လွစ္၍ တစ္ပုိင္တ ႏုိင္လုပ္ကုိင္လာသည့္ အေသးစား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား အေနျဖင့္ လည္း ေရာင္းသူ၊ ဝယ္သူၾကား ေငြေပးေခ်မႈ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အဆုိပါ Online Payment စနစ္ ကုိ အသံုးျပဳႏုိင္ၿပီ ျဖစ္သည္။

“အခုဆုိ Facebook ေပၚကေန ေဈးေရာင္းတာေတြ အရမ္းမ်ားလာတယ္။ အဲ့ဒီလုိ အြန္လုိင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေလးေတြ အရမ္းမ်ားလာတာကို သေဘာက်တယ္။ ႀကိဳဆိုတယ္။  ဒါေပမဲ့ ေငြေပးေခ် တဲ့ အပိုင္းမွာ ျပႆနာေလးေတြ ရိွေနတယ္။ အမ်ားစုက အြန္လိုင္းေပၚက ေငြေပးေခ်ႏိုင္တဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး သိတာ နည္းေနေသးလုိ႔ထင္ပါတယ္။ အြန္လုိင္းေပၚက ေငြေပးေခ်တဲ့ကိစၥ အဆင္ေျပရင္ ဒီလုပ္ငန္းေတြ ပို တုိးတက္လာဖို႔ေသခ်ာတယ္”ဟု အင္တာနက္ေပၚမွတစ္ဆင့္ ပံုမွန္ ေဈးဝယ္ေလ့ရိွသည့္ မသူဇာက ေျပာသည္။

MPU နွင့္ 2C2P တုိ႔သည္ အြန္လုိင္းေပၚမွ ေငြေပးေခ်ႏိုင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ ယခု ႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္းက သေဘာတူ လက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ့ၾက ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ ဝန္ေဆာင္မႈကို ေလေၾကာင္းလုိင္း အခ်ဳိ႕တြင္ စတင္ေနၿပီျဖစ္သည္။

အြန္လိုင္းေငြေပးေခ်သည့္ အဆုိပါ ဝန္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳလုိသူမ်ားသည္ မိမိတို႔ လက္ရိွ အသံုးျပဳေနသည့္ MPU ကတ္မ်ား ကို သက္ဆုိင္ရာ ဘဏ္မ်ား၌မွတ္ ပံုတင္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ပိုင္း  ထုတ္လုပ္မည့္ MPU ကတ္မ်ားတြင္မူ အဆုိပါ စနစ္ကို အသံုးျပဳ မည္ဆုိပါက တစ္ပါတည္း ထည့္ သြင္းေပးလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။