ကမ႓ာတစ္ဝန္းမွ တစ္ကိုယ္ေရသံုး webcam ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို ႐ုရွားဝက္ဘ္ဆိုက္ တစ္ခုမွ လက္ေတြ႕ အသ

webcam-hack-620x34.jpg
ကေလးငယ္မ်ား၏ ပံုရိပ္မ်ားႏွင့္ ေဆး႐ံုရိွ လူနာမ်ား အပါအဝင္ ကမ႓ာတစ္ဝန္းရိွ တစ္ကိုယ္ေရသံုး webcam ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာမွ ဗီဒီယိုမ်ားကို ႐ုရွားအေျခစိုက္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ သစ္တစ္ခုမွ လက္ေတြ႕ ျပသခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ဟက္ကာမ်ားသည္ ထုတ္လုပ္သူမ်ား သတ္မွတ္ထားသည့္ def-ault password မ်ား အသံုးျပဳထားေသာ webcam မ်ားကို အသံုးျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၿဗိတိန္အရာရိွမ်ားက ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အဆိုပါ log-in အခ်က္အလက္မ်ားကို အြန္လိုင္းေပၚတြင္ အလြယ္တကူ ရယူႏိုင္ၿပီး ၎သည္လံုၿခံဳမႈ မရိွသည့္ ကင္မရာမ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္ ေစေၾကာင္းဆိုသည္။
လူအမ်ားသည္ လံုၿခံဳေရးစနစ္ ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ အိမ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ webcam မ်ားကို တပ္ဆင္ထားၾကသည္။ ထို႔အျပင္ webcam ပိုင္ရွင္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို အင္တာနက္မွ တစ္ဆင့္ အေဝးထိန္း စနစ္ျဖင့္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည္။
႐ုရွားအေျခစိုက္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ကမူ အဆိုပါ ျပႆနာကို လူအမ်ားက သတိထားႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ယခုကဲ့သို႔ webcam မ်ားကို လက္ေတြ႕အသံုးျပဳ ျပသရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုခဲ့သည္။
“ဒီကင္မရာေတြက hack ခံထားရတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီကင္မရာရဲ႕ ပိုင္ရွင္ေတြက default password ကိုပဲ အသံုးျပဳထားတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု အဆိုပါ ဝက္ဘ္ဆိုက္မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
အထက္ပါ ႐ုရွားဝက္ဘ္ဆိုက္သည္ နယူးဂ်ာစီရိွ ခုတင္ေပၚတြင္ အိပ္ေနေသာ ကေလးငယ္တစ္ဦး၏ ဗီဒီယိုအပါအဝင္ အေမရိကန္ရိွ ကင္မရာ ၄,၆၀၀ နီးပါးထံမွ ဗီဒီယိုမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ျပသခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ျပင္သစ္မွ ကင္မရာ ၂,၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ နယ္သာလန္မွ ၁,၅၀၀ ေက်ာ္အျပင္ ကမ႓ာတစ္ဝန္းရိွ ႏိုင္ငံ ၁၀၀ ေက်ာ္မွ webcam ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာကိုလည္း အသံုးျပဳျပသခဲ့သည္။
အဆိုပါ ဗီဒီယိုမ်ားတြင္ ျပင္သစ္၌ မနက္စာ စားေသာက္ေနသည့္ စံုတြဲတစ္တြဲ၏ ဗီဒီယို၊ မင္နက္ဆိုတာတြင္ အိပ္ရာ၌ လဲေလ်ာင္းေနသည့္ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္ေသာ လူနာတစ္ဦး၏ CCTV ဗီဒီယို၊ ဂ်ပန္ရိွ အလွျပင္
ဆိုင္တစ္ခုမွ ျမင္ကြင္းမ်ားႏွင့္ နယ္သာလန္ရိွ ေရကူးကန္တစ္ခုတြင္ ကစားေနသည့္ ျမင္ကြင္းမ်ား ပါဝင္ခဲ့သည္။
အထက္ပါ ဗီဒီယို link တစ္ခုစီတြင္ ကင္မရာ၏ GPS ေျမပံုအၫႊန္း၊ စာတိုက္ေသတၱာ နံပါတ္၊ အခ်ိန္ႏွင့္ တည္ေနရာ အတိအက် ေဖာ္ျပသည့္ ေျမပံုတို႔ ပါဝင္ေၾကာင္း ႐ုရွားဝက္ဘ္ဆုိက္မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ယူေက အခ်က္အလက္ ေကာ္မရွင္ကမူ သံုးစြဲသူမ်ား အေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ ကင္မရာမ်ား၏ လံုၿခံဳမႈအတြက္ default password မ်ားေျပာင္းလဲရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။
႐ုရွားဝက္ဘ္ဆိုက္မွ အသံုးျပဳ ျပသခဲ့သည့္ webcam ၁၄,၀၀၀ ေက်ာ္သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ Foscam မွ ထုတ္လုပ္သည့္ ထုတ္ကုန္မ်ားျဖစ္သည္။
-ေနာင္ေနာင္
Ref : CNN