ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး အတြက္ ရန္ပုံေငြဓာတ္ပုံျပပြဲ က်င္းပမည္

11822469_1618626721745492_3682129162746580789_n.jpg

ျမန္မာႏိုင္ငံဓာတ္ပုံပညာရွင္မ်ားအသင္း(PPAM) မွ ဦးေဆာင္၍ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ား ျပန္လည္ထူ ေထာင္ေရးအတြက္ အလင္း (The Light) ဓာတ္ပုံျပပြဲကို ၾသဂုတ္လ ၁၅ရက္ႏွင့္ ၁၆ ရက္တုိ႔တြင္ ရန္ ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဒဂုံစင္တာ ၂ ၌ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းမွ ဝါရင့္ဓာတ္ပုံပညာရွင္မ်ားက တစ္ဦးလွ်င္ စိတ္ႀကိဳက္ဓာတ္ပုံ (ေဘာင္အပါ) ၁၀×၁၄လက္မ အရြယ္ ၃ ပုံႏႈန္း ပါဝင္လွဴဒါန္းရန္ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါျပပြဲ က်င္းပေနစဥ္ အတြင္း နာမည္ေက်ာ္ သ႐ုပ္ဆာင္ အႏုပညာရွင္မ်ားမွ ပူးေပါင္း ပါဝင္ၿပီး ေရေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ား ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ရန္ပုံေငြ အတြက္ အလွဴေငြမ်ား လက္ခံေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အလင္း (The Light) ဓာတ္ပုံျပပြဲတြင္ ျပသထားေသာ လက္ေရြးစင္ဓာတ္ပုံမ်ားကို အထူးႏႈန္းအေနျဖင့္ တစ္ပုံလွ်င္ သုံးေသာင္းက်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဟိုတယ္မ်ား၊ ႐ံုးခန္းမ်ားႏွင့္ မိမိတို႔ေနအိမ္တြင္ ခ်ိတ္ဆြဲရန္ ၀ယ္ယူသူ စိတ္ႀကိဳက္ အရြယ္အစားမ်ားကိုလည္း အထူးေစ်းႏႈန္းထားကာ ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဓာတ္ပုံပညာရွင္မ်ားအသင္း(PPAM) ၏ https://www.facebook.com/PPAMyanmar တြင္ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္မွ ၃၁ ရက္ အထိ ျပပြဲဓာတ္ပုံမ်ားကို ေဖာ္ျပေပး ထားမည္ျဖစ္ၿပီး ပါဝင္လွဴဒါန္း လိုသူမ်ား အေနျဖင့္ မိမိစိတ္ႀကိဳက္ဓာတ္ပုံမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ ဝယ္ယူ လွဴဒါန္းႏိုင္ကာ ျပပြဲတြင္ျပသထားေသာ ဓာတ္ပုံမ်ားကိုလည္း ခံစား ၾကည့္႐ႈႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ဖုန္း-၀၉- ၄၅၀၀၂၅၂၀၆၊ ၀၉-၇၃၁၂၀၉၈၈၊ ၀၉- ၄၀၀၄၆၆၄၀၀ သို႔ ဆက္သြယ္စုံစမ္းေမးျမန္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။