အိတ္ထဲထည့္ကာ အလြယ္တကူ သယ္ေဆာင္သြားႏိုင္ေသာ WalkCar

11000275_10153117839042825_2337989770151971834_n.jpg

ဂ်ပန္ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ေက်ာပိုးအိတ္တြင္ထည့္ကာ အလြယ္တကူ သယ္ေဆာင္သြားႏိုင္ေစမည့္ ကားတစ္မ်ိဳးကို ဖန္တီးခဲ့သည္။

အဆိုပါ ကားကို တီထြင္ဖန္တီးသူမ်ားကမူ ၎သည္ အိတ္ထဲထည့္ကာ အလြယ္တကူ သယ္ေဆာင္သြားႏိုင္ေသာ ကမ႓ာ့ပထမဦးဆံုးကား ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

လစ္သီယမ္ ဘက္ထရီျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္မည့္ WalkCar ကို အလူမီနီယံျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားၿပီး အရြယ္အစားမွာ laptop တစ္လံုးအရြယ္ခန္႔သာရိွကာ အေလးခ်ိန္မွာ ၂ ကီလိုဂရမ္မွ ၃ ကီလိုဂရမ္အတြင္းသာ ရိွေၾကာင္း Reuters မွ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

၎ကို Cocoa Motors ရိွ အသက္ ၂၆ ႏွစ္အရြယ္ ဂ်ပန္အင္ဂ်င္နီယာ ကုနိအာကို ဆာအီတိုႏွင့္ ၎၏အဖြဲ႕က တီထြင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး အေလးခ်ိန္ ၁၂၀ ကီလိုဂရမ္ရိွေသာ အရာမ်ားကို သယ္ေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

WalkCar ကို သံုးနာရီ အားသြင္းၿပီးေနာက္ တစ္နာရီ ၁၀ ကီလိုမီတာႏႈန္းျဖင့္ ၁၂ ကီလိုမီတာအထိ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ စီးနင္းရာတြင္လည္း ႐ိုးရွင္းၿပီး WalkCar ေပၚ ေျခေထာက္တင္လိုက္သည္ႏွင့္ အလိုအေလ်ာက္ ေမာင္းႏွင္မည္ျဖစ္ကာ ေျခေထာက္ခ်လိုက္သည္ႏွင့္ အလိုအေလ်ာက္ ရပ္တန္႔သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ဦးတည္ရာ ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ စီးနင္းသူက ၎၏ ကိုယ္ဟန္အေနအထားကို ဘယ္ညာယိမ္း႐ံုျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

WalkCar ကို ယခုႏွစ္ကုန္တြင္ ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ Kickstarter ဆိုက္တြင္ ရန္ပံုေငြေတာင္းခံထားၿပီး ေအာင္ျမင္မႈရရိွပါက လာမည့္ႏွစ္တြင္ ကန္ေဒၚလာ ၈၀၀ ခန္႔ျဖင့္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရန္ ရည္မွန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ တီထြင္မႈကို အြန္လိုင္းေပၚရိွ လူမ်ားစြာက ခ်ီးက်ဴးခဲ့ၾကေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ကမူ ၎သည္ ကားတစ္စင္းထက္ စြမ္းအင္အသံုးျပဳထားေသာ စကိတ္ဘုတ္ႏွင့္ ပိုမိုဆင္တူေၾကာင္း သံုးသပ္ခဲ့ၾကသည္။

Ref: DailyMail