BarCamp TU-Kyaukse 2015 ၏ အစီအစဥ္မ်ား

DSC_1970.jpg

ၾသဂုတ္(၁၅) ရက္ေန႔တြင္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ (ေက်ာက္ဆည္) ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း BarCamp TU-Kyaukse 2015 ကို က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ နယ္ပယ္ေပါင္းစံုမွ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္၊ နည္းပညာရွင္မ်ားမွ အင္ဂ်င္နီယာ က႑၊ IT က႑မ်ား၊ စာေပႏွင့္ အႏုပညာက႑၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမွဳေရး က႑မ်ား၊ Schlorship Programs၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ လူငယ္မ်ား စိတ္ဓာတ္ျမင့္မားေရး၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား အစရွိသည့္ က႑အစံုမ်ားကို ေခါင္းစဥ္အသီးအသီးျဖင့္ အခန္းမ်ားခြဲ၍ နံနက္(၈:၃၀)နာရီ မွ ညေန(၃:၃၀)နာရီ အထိ အသိပညာေဝမွ်မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

BarCamp TU-Kyaukse 2015 ကို ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား CreativeThinking ျဖစ္ေစေရးအတြက္ ေျမေတာင္ ေျမႇာက္ေပးရန္၊ အျပန္အလွန္ ေလ့လာေဆြးေႏြးျခင္း အားျဖင့္ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာ ပိုင္းဆိုင္ရာ ကြာဟခ်က္မ်ားကို က်ဥ္းေျမာင္းသြားေစရန္၊ အသိပညာသစ္၊ အတတ္ပညာသစ္မ်ားကို စိတ္ဝင္းစားစြာျဖင့္ ေလ့လာေစေရးအတြက္ မ်ိဳးေစ့ေပးရန္၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုေပၚေပါက္လာေစရန္၊ နီးကပ္စြာေဆာင္ရြက္ၾကျပီး သာလြန္ေကာင္းမြန္သည့္ လူသားအက်ိဳးျပဳ နည္းပညာမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္လာနိုင္ရန္ႏွင့္ OpenEnvironment တစ္ခု ဖန္တီး ေပးသြားရန္ ရည္ရြယ္၍ က်င္းပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို နည္းပညာတကၠသိုလ ္(ေက်ာက္ဆည္) ေက်ာင္းဝင္းအတြင္းတြင္ ၾသဂုတ္လ (၁၅)ရက္ နံနက္(၈:၃၀)တြင္ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ နံနက ္(၉) နာရီ မွစ၍ Topic မ်ားကို Speaker မ်ား မွ ဦးေဆာင္ ေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္ျပီး တက္ေရာက္သူမ်ား မွ လည္းျပန္ လည္ ေဆြးေႏြးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ BarCamp TU Kyaukse 2015 တြင္ Speaker မ်ား၏ Power Point မ်ား၊ Data မ်ားကို Data Sharing Center တြင္ ရယူနိုင္ရန္ စီစဥ္ထားသည္ ဟုသိရ သည္။

BarCamp TU Kyaukse 2015 Organizer Team ကို Admin Team, Public Relation(PR) Team, Tech Support Team, Finance Team, Marketing Team ဟူ၍ ဖြဲ ့စည္းထားေၾကာင္း သိရသည္။ နည္းပညာတကၠသိုလ္(ေက်ာက္ဆည္) ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ခင္ထိုက္ထိုက္လြင္ ႏွင့္ စိတ္ပါဝင္စားေသာ ဆရာ ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ Volunter မ်ားဧ။္ အၾကံဥာဏ္မ်ား၊ အကူညီမ်ား၊ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားျဖင့္ အခမ္းအနား ျဖစ္ေျမာက္ရန္ ေဆာင္ ရြက္ခဲ႔ၾကပါေၾကာင္း၊ BarCamp TU Kyaukse 2015 ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ Ooredoo Myanmar Company၊ ေကသီဦး မိသားစု၊ CHINDWIN COLLEGE ၊KMD(Kyaukse)၊ Pepsi ၊Internet Journal တို ့မွ Sponsor မ်ားအျဖစ္ ကူညီပံပိုး ေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။

BarCamp ၏ အဓိပၸါယ္

BarCamp ဆိုသည္မွာ ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားျခင္းမရွိဘဲ တက္ေရာက္လာသူမ်ား၏ ကၽြမ္းက်င္ရာအသိ ပညာပုိင္းဆိုင္ရာ အတတ္ပညာ ပိုင္းဆုိင္ရာမ်ားကို တစ္ခ်ိန္တည္း၊ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း အသိပညာေဝမွ်ရန္ ေျပာႏိုင္ရန္ စီစဥ္ဖန္တီးေပးမည့္ အခမ္းအနားတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာ၌ တြင္က်ယ္လာသည့္ နည္းတူ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း ပထမဦးဆံုး BarCamp ကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ စတင္က်င္းပခဲ့ရာ အေရွ႕ေတာင္အာရွတစ္ဝွမ္း အေအာင္ျမင္ဆံုး အခမ္းအနား တစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့ သည္။ ၎ေနာက္ BarCamp Yangon, BarCamp Mandalay, BarCamp Taunggyi, BarCamp Pathein, BarCamp Laisho, BarCamp Pyay အစရွိသည္ျဖင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ က်င္းပလာခဲ့သည္။ နည္းပညာတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းမ်ား အေနျဖင့္လည္း BarCamp TU အမည္ျဖင့္ ေနရာ ေဒသအလိုက္၊ ၿမိဳ႕အလိုက္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပလွ်က္ ရွိၾကသည္။

BarCamp မ်ားကို က်င္းပၿပီး ရရွိလာေသာ ရလာဒ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ BarCamp စီစဥ္သူ မ်ားက ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မည္ မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ BarCamp ၏ သေဘာသဘာဝအရ မိမိေဆြးေႏြးလိုေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ၎အျပင္ BarCamp မွာ လူမႈေရး၊ နည္းပညာ၊ စီးပြားေရး အစရွိသည့္ က႑မ်ားစြာကို ေပါင္းကူးေပးသည့္ အတြက္ စီးပြားေရးအေၾကာင္း သိခ်င္သူမ်ား၊ နည္းပညာအေၾကာင္း သိခ်င္သူမ်ား၊ လူမႈေရး အေၾကာင္းအရာမ်ား စသျဖင့္ မိမိထြန္းကားရာ နယ္ပယ္အလိုက္ ေဆြးေႏြးလိုသူ အခ်င္းခ်င္း ေတြ႕ဆံုႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

Organizer တို႔၏ ေျပာစကးမ်ား

ကိုၿဖိဳးျမင့္ေအာင္(3T-NT)

Team Leader

ကြ်န္ေတာ္ ကေတာ့ ကိုၿဖိဳးျမင့္ေအာင္ ပါ။ နည္းပညာတကၠသိုလ္ (ေက်ာက္ဆည္) Nuclear Department မွာ ပညာသင္ၾကား ေနပါတယ္။ BarCamp TU Kyaukse 2015 Organizer Team မွ Team Leader ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမဆံုးအႀကိမ္ အေတြအႀကံဳ ျဖစ္တဲ့အတြက္ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာမွာ အခက္အခဲမ်ားစြာ ရွိေပမဲ့လည္း ပါေမာကၡခ်ုဳပ္ႏွင့္ ဆရာ ဆရာမမ်ား Organizer Team မွ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ အကူအညီမ်ားစြာျဖင့္ BarCamp TU Kyaukse 2015 ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ပထမဦးဆံုး အႀကိမ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ အစအစအရာအရာ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေစရန္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ ထားပါတယ္။

ကိုေအာင္ေဇေဌး (BE-Mech)

Coordinator

ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ကိုေအာင္ေဇေဌး ပါ။ နည္းပညာတကၠသိုလ္ (ေက်ာက္ဆည္) BE Mech မွာ ပညာသင္ၾကား ေနပါတယ္။ BarCamp TU Kyaukse 2015 Organizer Team မွ Coordinator အျဖစ္ တာဝန္ယူထား ပါတယ္။ Meiktila TU Barcamp Organizer Team, Sagaing TU Barcamp Organizer Team, Mandalay TU Barcamp Organizer Team တို႔မွ လိုအပ္ေသာ အႀကံဉာဏ္မ်ားကိုရယူၿပီး ပြဲကိုအေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ထားပါတယ္။

ကိုရဲထက္သူ (4T-Mech)

Adimin Team Leader

ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ Admin Team Leader ပါ။ Admin Team အေနနဲ႔ တျခား Team ေတြနဲ႕အၿမဲတမ္း ခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီး အစစအရာရာ လိုေလေသးမရွိေအာင္ စီမံရပါတယ္။ ပြဲခြင့္ျပဳမိန္ ့ ရရွိရန္၊ အခမ္းအနား ျပင္ဆင္ရန္၊ Sponsor ေတြအတြက္ ေနရာစီစဥ္ရန္္၊ ပြဲတက္ေရာက္သူ BarCamper မ်ား အဆင္ေျပေစရန္ အတြက္ စီစဥ္ရပါတယ္။ မႏၱေလးမွ လာေရာက္မည့္ သူမ်ားအတြက္ အသြားအျပန္ ဖယ္ရီကား စီစဥ္ေပးထားပါတယ္။

ကိုေအာင္ၿဖိဳးသူ (1BE-EP) ၊ ကိုဟန္မင္းကို (1BE-EP)

PR Team Leaders

ကြ်န္ေတာ္တို႔ Teaam က နယ္ပယ္ အသီးအသီးမွ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပြဲတက္ေရာက္မည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၊ Sponsor မ်ား၊ BarCamper မ်ားကိုလည္း ဖိတ္ၾကားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရပါတယ္။ အျခား ဒီဂရီေကာလိပ္မ်ား တကၠသိုလ္မ်ား၊ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ ရွိ အထကေက်ာင္းမ်ား၊ Private School မ်ားကိုလည္း ဖိတ္ၾကားထားပါတယ္။ Volunteer မ်ားကို စုစည္းေပးရပါတယ္။

မေနာ္ေလးေဖာ့(3T-IT)၊ ကိုမင္းသန္ ့(1BE-EP)

Tech Support Team Leaders

ကြ်န္မတို ့ကေတာ့ ပြဲအတြက္ လိုအပ္ေသာ Technical ပိုင္းကို အစအဆံုး တာဝန္ယူ ေပးရပါတယ္။ ပြဲေန႔တြင္ WiFi Internet ရရွိရန္ ဆရာမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေပးရပါတယ္။ ပြဲေန႔မွာလည္ Speaker မ်ားေဆြးေႏြးေသာ Data မ်ား၊ Power Point မ်ားကို Share ေပးရရန္ Data Sharing Center ကိုတာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။

ကိုျပည္ညိမ္းေဇာ္ (4T-EP) ၊ ကိုသန္႔ဇင္ထူး (3T-Civil)

Marketing Team Leaders

ကြ်န္ေတာ္ အေနနဲ႔ကေတာ့ ပြဲက်င္းပနိုင္ေရးအတြက္ Sponsor မ်ားကို ရွာေဖြေပးရပါတယ္။ Sponsor Logo ေတြကိုလည္း Vinyl ထုတ္ရရန္ႏွင့္  Facebook Page တြင္ ေၾကာ္ျငာရရန္အတြက္ Admin Team ႏွင့္ Tech Support Team ကို ပို႔ေပးရပါတယ္။ ယခုလက္ရွိ Sponsor ေတြကေတာ့ Ooredoo Myanmar Company၊ ေကသီဦး စက္သံုးဆီ ေရာင္းဝယ္ေရး၊ CHINDWIN COLLEGE၊ KMD Computer Traning Center & Service (Kyaukse)၊ Pepsi Company၊ INTERNET Journal တို ့မွ ကူညီပံံ့့ပိုး ေပးထားပါတယ္။

ကိုခိုင္မင္းေထြး (2T-Civil) ၊ မဆုမြန္ေက်ာ္ (4T-EC)

Finance Team Leaders

Finance Team အေနနဲ႔ အခက္အခဲေတြေတာ့ အနည္းငယ္ ရွိေသာ္လည္း Sponsor မ်ားမွရရွိေသာ Fun မ်ားကို ေလလြင့္လစ္ဟာမႈ မရွိေအာင္ အထူးဂ႐ုျပဳ ေဆာင္ရြက္ထားပါတယ္။