မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား အေၾကာင္း ႐ိုက္ကူးထားသည့္ မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္ကို á

video.jpg

မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ား၏ ခက္ခဲေသာ ႐ုန္းကန္မႈမ်ားကို ႐ိုက္ကူးပံုေဖာ္ထားသည့္ ခိုလံႈရာေဖြရွာျခင္း (In Search of Shelter) Documentary ဇာတ္ကားကို အြန္လိုင္းေပၚတြင္ ျမန္မာစာတန္းထိုးျဖင့္္ ၾကည့္႐ႈနိုင္ၿပီ္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ခိုလံႈရာေဖြရွာျခင္း ဇာတ္ကားကို https://www.engagemedia.org/…/vid…/In-Search-of-Shelter/view တြင္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ၿပီး အဆိုပါ ဇာတ္ကားႏွင့္အတူ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ ဒုကၡသည္ဇာတ္လမ္းတို မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္မ်ားကိုလည္း ျမန္မာ စာတန္းထိုးျဖင့္ပင္ ေရြးခ်ယ္ ၾကည့္႐ႈႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

ခိုလံႈရာေဖြရွာျခင္း မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားကို Mon Refugee Organization မွ ျမန္မာဒါရိုက္တာ Nai Thy Wonna က အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ပညာေပးဗီဒီယိုစီးရီး Crossroad အတြက္၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ႐ိုက္ကူးခဲ့့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဇာတ္လမ္းတြင္ UNHCR မွ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳ ကတ္မရွိသျဖင့္ ေန႔စဥ္ ဖမ္းဆီးခံေနရေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ခိုလံႈသူမ်ား၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား၊ ယင္းကတ္မရွိသျဖင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ျပည့္ဝစြာ မရရွိႏိုင္ေသာ အခက္အခဲမ်ားကို ျပန္လည္မွ်ေဝ ေျပာျပထားသည္။

မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္မ်ားကို CJMY မွ သင္တန္းေပး ႐ိုက္ကူးေစခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး Engagemedia မွ ပံ့ပိုးေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။