ကယ္ဆယ္ေရးဌာနတိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံျခားသို႔ အခမဲ့ ေခၚဆုိမႈျုပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ YTalk စီစဥ္

11701118_10155743282550321_1252215964999568105_n.jpg

ကယ္ဆယ္ေရးဌာနတိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံျခားသို႔ အခမဲ့ေခၚဆုိမႈျုပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ YTalk မွစီစဥ္ထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ကယ္ဆယ္ေရးဌာနတိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံျခားမွ မိသားစုမ်ားအား အသိေပးႏိုင္ရန္ အခမဲ့ေခၚဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

” YTalk မွ ကယ္ဆယ္ေရးဌာနတိုင္းမွာ ႏိုင္ငံျခားမွ မိသားစုေတြကို အသိေပးႏိုင္ေအာင္ free call ေတြ ျပဳလုပ္ေပးခ်င္လို႔ပါ၊ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွာရွိတဲ့ မိသားစုေတြ အရမ္းကို စိတ္ပူေနၾကတဲ့အခ်ိန္ ဒီကလူေတြ ဖုန္းဆက္ဖို႔ အခက္အခဲေတြကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ေလး ကူေပးခ်င္လို႔ပါ။ အဲဒီေနရာေတြ သြားေရာက္ဖို႔ volunteer ေတြလည္း လိုအပ္ေနပါတယ္၊ ကူညီေပးၾကပါ” ဟု YTalk ၏ ေဖ့စ္ဘုတ္ စာမ်က္ႏွာမွ တစ္ဆင့္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ကနဦးအေနျဖင့္ မေလးရွားႏွင့္စင္ကာပူ ႏိုင္ငံေရာက္ေနသူမ်ား၏ မိသားစုမ်ား အမ်ားဆံုးေရာက္ရွိရာ ေနရာကိုစာရင္းလုပ္ကာ ဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။