ျပည္တြင္းအိုင္စီတီနယ္ပယ္သို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ မေလးရွားနည္းပညာ ကုမၸဏီတစ္ခု လာေရာက္ေလ့လာ

11800625_867447316674526_8086001175143399125_n.jpg

မေလးရွား နည္းပညာကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္ေသာ SKALI Group Enterprise Web ကုမၸဏီမွ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕သည္ ျပည္တြင္း အိုင္စီတီ နယ္ပယ္သို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ အတြက္ လာေရာက္ ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာလုပ္ငန္းရွင္အသင္းမွ သိရသည္။

SKALI Group Enterprise Web ကုမၸဏီသည္ Malaysian External Trade Development Corporation(MATRADE) အဖြဲ႕အစည္း၏ အဖြဲ႕ဝင္ကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ နည္းပညာ ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာလုပ္ငန္းရွင္အသင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ေလ့လာေနျခင္း ျဖစ္သည္။

SKALI Group Enterprise Web ကုမၸဏီသည္ Data Center လုပ္ငန္းႏွင့္ Application ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိကထား လုပ္ကိုင္ေနသည့္ နည္းပညာ ကုမၸဏီျဖစ္ၿပီး မေလးရွားႏိုင္ငံ အတြင္း အစိုးရလုပ္ငန္းမ်ားကို ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္ေနၿပီး အမ်ားျပည္သူကို ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

“အဓိကကေတာ့ သူတို႔ေတြအေနနဲ႔ Partner လာရွာတာပဲ။ ႏိုင္ငံတကာမွာသံုးတဲ့ Open Source Software တစ္ခုကိုလည္း ဒီႏိုင္ငံမွာ မိတ္ဆက္ခ်င္ၾကတယ္။ သူတို႔ေတြ ဒီႏို္င္ငံထဲမွာ အလုပ္ လုပ္ျဖစ္ၾကဖို႔ မ်ားပါတယ္။ သူတို႔ကိုလည္း ဒီကပြဲေတြကို ဖိတ္ထားေသးတယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာလုပ္ငန္းရွင္အသင္းမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိုင္စီတီအခန္းက႑သည္ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း တုိးတက္ေျပာင္းလဲလာသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာမွ နည္းပညာကုမဏီမ်ား၏ စိတ္ဝင္စားမႈရရွိလာခဲ့ၿပီး မၾကာခဏ လာေရာက္ေလ့လာမႈမ်ား ရွိသည္ဟုလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာအသင္းအခ်ဳပ္မွ တာဝန္ရွိသူတို႔က ဆိုသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းလိုင္စင္မ်ား ခ်ထားေပးေနျခင္း၊ အိုင္စီတီစီးတီးဟုေသာ စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေနျခင္း စသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လုပ္ကိုင္ေနျခင္းသည္ ႏိုင္ငံတကာရွိ နည္းပညာကုမၸဏီမ်ားကို စိတ္ဝင္စားမႈ ပိုမိုရရွိေစသည္ဟု သိရသည္။