ေျမၿပိဳမႈမ်ားေၾကာင့္ ဖိုက္ဘာ ဆက္ေၾကာင္းမ်ား ခ်ိဳ႕ယြင္း

IMG_4341.jpg

မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းျခင္းႏွင့္ ေျမၿပိဳ ေရႀကီးျခင္းမ်ားေၾကာင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္း ဖိုက္ဘာဆက္ေၾကာင္းမ်ား ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ တစ္ခုျဖစ္သည့္ Telenor Myanmar မွ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဖိုက္ဘာဆက္ေၾကာင္း ခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္းေၾကာင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္း ဖုန္းေခၚဆိုျခင္းႏွင့္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဖိုက္ဘာ ဆက္ေၾကာင္းမ်ား မူလအတိုင္း အျမန္ဆံုး ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အလားတူ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းသည္လည္း စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး (အေနာက္) တို႔၌ ေရႀကီးမႈမ်ားေၾကာင့္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည့္ ဆက္သြယ္ေရး ဆိုင္ရာ အေျခခံ တည္ေဆာက္မႈတို႔ကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနသည္ဟု သိရသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔တြင္လည္း မၾကာေသးခင္ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာတစ္ခုျဖစ္သည့္ Ooredoo Myanmar ၏ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္မ်ား ျပတ္ေတာက္ခဲ့ၿပီး ယခုအခ်ိန္၌ ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ခ်ိဳ႕ယြင္းခဲ့ေသာ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္အခ်ိဳ႕ကိုလည္း ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း အေနျဖင့္ မၾကာေသးခင္ က ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳႏိုင္ခဲ့ၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာ ေဒသမ်ားကိုမူ ကြန္ရက္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေနရသည္ဟု သိရသည္။

Telenor ၏ ကြန္ရက္မ်ားအေနျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔တြင္ မၾကာေသးခင္က ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း ျပန္ လည္ေကာင္းမြန္သည့္ အေျခအေနသို႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဇူလိုင္လေႏွာင္းပိုင္းႏွင့္ ၾသဂုတ္လအေစာပိုင္း၌ ျမစ္ေရႀကီးမႈႏွင့္ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ အေျခခံ တည္ေဆာက္မႈမ်ား ခ်ိဳ႕ယြင္း ပ်က္စီးခဲ့ေၾကာင္း ျပည္တြင္းရွိ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ားက ထုတ္ျပန္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္၌ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ားသည္ ျပန္ၾကားေရဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ျမစ္ေရးႀကီးမႈ အေျခအေနမ်ားကို ၎တို႔၏ မိုဘုိင္းဖုန္း အသံုးျပဳသူမ်ားထံ အခမဲ့ SMS မ်ားေပးပို႔၍ သတိေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း အဆုိပါ SMS စနစ္ကို လက္ခံရရွိခဲ့သည့္ မိုဘုိင္းဖုန္း အသံုးျပဳသူမ်ားက ေျပာသည္။