မိုဘိုင္းဟန္းဆက္မ်ားအတြက္ Lab ထူေထာင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေန

MB.jpg

သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၊ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ မိုဘိုင္းဖုန္းလိုင္းမ်ားကို စစ္ေဆးေပးႏိုင္ေရး Lab ထူေထာင္သြားရန္ လုပ္ကိုင္ေနသည္ဟု အဆိုပါဝန္ႀကီးဌာမွ ဒုတိယဝန္ႀကီးျဖစ္သူ ဦးေသာင္တင္က ေျပာသည္။

“ႏိုင္ငံတကာက သြင္းလာတဲ့ ဟန္းဆက္ေတြဆီက အခ်က္အလက္ ေတာင္းပါတယ္။ ဝန္ခံရရင္ မွားလား၊ မွန္လားဆိုတာ မစစ္ေဆးႏိုင္ေသးပါဘူး။ ေနာက္ၿပီး တင္သြင္းလာတဲ့ ဟန္းဆက္တိုင္းရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြလည္း မရွိပါဘူး။ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ တရားဝင္ကိုယ္စားလွယ္ဆိုတဲ့ ဟန္းဆက္ေတြ ေလာက္ပဲ တရားဝင္သြင္းၾကတာပါ” ဟု ဦးေသာင္းတင္က ေျပာသည္။

ျပည္တြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာသည့္ ဟန္းဆက္မ်ားကို အရည္အေသြးအရ စစ္ေဆးအတည္ျပဳေပးႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ပထမဦးဆံုးေသာ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားကို စစ္ေဆးေပးသည့္ Lab တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ Lab သည္ ေဆးဝါးမ်ား စစ္ေဆးေပးသည့္ Lab ႏွင့္ အလားသ႑ာန္ တူညီမည္ဟု သိရသည္။ Lab တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ကုန္က်စရိတ္ မ်ားေနသည့္အတြက္ လုပ္ငန္းစတင္ရန္ စဥ္းစားဆဲအဆင့္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ Lab ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားသည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အျခားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္ အရည္အေသြးကို စစ္ေဆး အတည္ျပဳရန္ လိုအပ္သည္ဟု သိရသည္။