အင္တာနက္ ေထာက္ပံ့ေပးမည့္ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္ စမ္းသပ္ရန္ Facebook အသင့္ရိွေန

11800534_10153097877672825_8430413060972420758_n.jpg

Facebook သည္ ေဝဟင္မွ အင္တာနက္ေထာက္ပံ့ေပးရန္အတြက္ ေလဆာနည္းပညာ အသံုးျပဳထားေသာ ကုမၸဏီ၏ Aquila အင္တာနက္ဒ႐ုန္းကို စတင္စမ္းသပ္ရန္ အသင့္ရိွေနေၾကာင္း သိရသည္။

Aquila ဒ႐ုန္းသည္ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ေျမျပင္အထက္ အျမင့္ေပ ၆၀,၀၀၀ မွ ၉၀,၀၀၀ အတြင္း ပ်ံသန္းႏိုင္ၿပီး ရက္ ၉၀ တိုင္ အင္တာနက္ ေထာက္ပံ့ေပးမည့္ ေလယာဥ္ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ဘိုးအင္း ၇၃၇ ထက္ ႀကီးမားေသာ္လည္း အေလးခ်ိန္မွာ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ေလ်ာ့နည္းေၾကာင္းဆိုသည္။

ယခင္က အရြယ္ေသးငယ္ေသာ ဗားရွင္းကို စမ္းသပ္ပ်ံသန္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း အရြယ္ႀကီးမားသည့္ အမ်ိဳးအစားကို ပထမဦးဆံုး စမ္းသပ္ပ်ံသန္းႏိုင္ရန္ အသင့္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Aquila ဒ႐ုန္းကို အၿပီးသတ္ လုပ္ေဆာင္ၿပီးသည့္အခါ ၎သည္ ေလဆာမ်ားမွတစ္ဆင့္ အခ်က္အလက္ ေပးပို႔ရာတြင္ ၁၀ မိုင္ေက်ာ္အကြာအေဝးမွ အေၾကြေစ့တစ္ေစ့ခန္႔ ေသးငယ္ေသာ ပစ္မွတ္တစ္ခုထံသို႔ 10Gb/s ျဖင့္ ေပးပို႔ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Facebook မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၎နည္းပညာသစ္သည္ ယခင္စံခ်ိန္မ်ားထက္ ၁၀ ဆခန္႔ ပိုမိုလ်င္ျမန္မည္ ျဖစ္သည္။

Facebook အမႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္ မာ့ခ္ဇူကာဘတ္သည္ ဒ႐ုန္းခ်ိတ္ဆက္မႈ စီမံကိန္းကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ေၾကညာခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုလ အေစာပိုင္းတြင္ ေလဆာနည္းပညာ အေၾကာင္းကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Facebook ကမူ လူဦးေရ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အင္တာနက္ အေျခခံ အေဆာက္အဦ မရိွေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေနထိုင္လ်က္ရိွေၾကာင္း၊ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ အင္တာနက္ကြန္ရက္ ဖန္တီးရန္ ဆႏၵမရိွေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း သုေတသန လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ခန္းမ်ား အေနျဖင့္ ေဝးလံေသာ ေဒသမ်ားတြင္ အင္တာနက္ကို ေထာက္ပံ့ေပးလိုေသာ အျခား ေအာ္ပေရတာမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ နည္းပညာ အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈမ်ားကို အားေပးေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

Ref: TheNextWeb