Entry Alarm

Entry-Alarm-AA-Yangon-Product-2015july16.jpg

တံခါးေပါက္၊ ျပတင္းေပါက္မ်ားတြင္ ကိုယ္တုိင္ အလြယ္တကူ တပ္ဆင္ႏိုင္ၿပီး တံခါးဟလုိက္သည္ႏွင့္ အသံျဖင့္အခ်က္ေပးမည့္ ပစၥည္းျဖစ္သည္။ အိမ္၊ အိပ္ခန္း၊ ဆုိင္ခန္း၊ ၿခံဝင္းတံခါး အစရွိေသာ ေနရာမ်ားႏွင့္  အျခားေသာ အသံုးျပဳလိုသည့္ေနရာတိုင္း၌ တပ္ဆင္အသံုးျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ သူခိုးရန္မွ ကာကြယ္ရန္ အဓိကထား ထုတ္လုပ္ထားသည္။ အဆိုပါ ကိရိယာတြင္ အစိတ္အပိုင္းႏွစ္ခုပါဝင္ၿပီး တံခါးရြက္ တစ္ဖက္ဆီတြင္ တစ္ခုစီတပ္ထား ရမည္ျဖစ္သည္။ ၆ မီလီမီတာခန္႔ ဟလုိက္သည္ႏွင့္ အေဝးကပါ ၾကားႏုိင္ေသာ ၁၀၅ ဒယ္စီဘယ္ရွိေသာအသံျဖင့္ စူးရွက်ယ္ေလာင္စြာ အခ်က္ေပးေအာ္ျမည္မည္ျဖစ္သည္။ အခ်ိန္တုိင္းေစာင့္မၾကည့္ႏိုင္၊ CCTV တပ္ဆင္ရန္ မလြယ္ကူေသာ အေျခအေနမ်ိ ဳးအတြက္ အထူးအသံုးဝင္မည္ျဖစ္သည္။ LR 44 နာရီ ဓာတ္ခဲသံုးလံုး ထည့္သြင္း အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး မလိုအပ္ေသာ အခ်ိန္တြင္ အသံခလုတ္ကို ပိတ္ထားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ တန္ဖိုးမွာ က်ပ္ ၅,ဝဝဝ ျဖစ္ၿပီး Asia Best Link ဖုန္း ၃၉၉၁၂၉ ႏွင့္ ၀၉-၅၁၀၉၄၄၂ ၌ ဆက္သြယ္ ဝယ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။