ရတနာပံုတယ္လီပို႔ကုမၸဏီႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ ေအာ္ပေရတာ ညွိႏိႈင္းေနဆဲျဖစ္

577578_215451425240600_1278695880_n.jpg

ရတနာပံုတယ္လီပို႔ကုမၸဏီႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ ေအာ္ပေရတာ ညွိႏိႈင္းေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ရတနာပံုတယ္လီပို႔ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ၏ Head of Department ေဒၚနီလာေအး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

“ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ ပါတနာက အစ္မတို႔ စကားေျပာေနတာရွိတယ္။ အဲဒါလည္း တတ္ႏိုင္သမွ် သိသိ ခ်င္းပဲ ေျပာမွာပါ။ တတ္ႏိုင္သမွ် အေစာဆုံး၊ အျမန္ဆံုး ေျပာသြားမယ္။ ေအာ္ပေရးရွင္းပိုင္းကေတာ့ လက္ရွိ အစ္မတို႔ ISP Service လုပ္ေနတာရွိတယ္။ က်န္တာကေတာ့ ျပင္ဆင္မႈအပိုင္းေပါ့” ဟု ေဒၚနီလာေအးက ေျပာသည္။

ရတနာပံုတယ္လီပို႔ကုမၸဏီအေနျဖင့္ အမ်ားပိုင္အဖြဲ႕အျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ ႏိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္ကို ထိုးေဖာက္မည့္ တယ္လီကြန္းလုပ္ငန္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူမ်ား က ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။